Klinikkjournaler Ahus (AHUS)

Studentene lager selv en liste over hvilken student som har ansvar for klinikkjournalen. En kopi av listen sendes Universitetsadministrasjonen Ahus på mail v.s.bjorklund@medisin.uio.no

Beskjed om hvilken pasient klinikkjournalen gjelder blir hengt opp på tavle på studentrom B302.074 merket  "Oppholdsrom for medisinerstudenter" dagen før, senest kl. 12.00.

 

tilbake til Campus Ahus

Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 18. sep. 2020 11:13