Frederik Holsts hus

Studenter ved profesjonsstudiet i medisin deltar i undervisning lagt til Frederik Holsts hus i 5., 6., 7., 8. og 10.semester. Bygget huser også studenter fra internasjonal helse og sykepleievitenskap, som har en stor del av sin undervisning lagt her.

Område - Ullevål sykehus

Kart - Frederik Holsts hus


Studiefasiliteter

  • Frederik Holsts hus har eget auditorium, en rekke gruppe- og møterom samt to klasseværelser.
  • Det fins en velutstyrt PC-stue med pauserom.
  • Kantinen Florence kafè er åpen for alle studenter i åpningstiden, vanligvis kl. 09 -15 (kl. 14 fredager).
  • Det er begrenset med parkeringsplasser ved Frederik Holsts hus.
  • Det fins mange sykkeloppstillingsplasser.

Resepsjon og sentralbord: 22 85 05 50 (tlf.) og 22 85 05 90 (fax).

 

Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 13. jan. 2015 10:20