Oslo universitetssykehus, Ullevål

Studenter ved profesjonsstudiet i medisin deltar i undervisning lagt til Ullevål i alle semestre bortsett fra de to første. Det er også praksissted for medisinstudenter.

OUS, Ullevål

Finn frem på Ullevål sykehus

Kontakt

 • Lokale UiO-kontaktpersoner på Ullevål
 • Kontakt portvakten ved problemer angående lokaler (stengte dører, utløsing av alarm m.m.), tlf. 22118001.
 • Kundesenteret kan hjelpe med spørsmål angående ID-kort, parkering, IT-problemer, manglende lyspærer, ventilasjonsproblemer mm., tlf. 23027000.

På sykehusområdet finner man 

 • PC-stuer
 • Selvstudierom i patologi
 • Medisinsk bibliotek
 • Simuleringssenteret
 • Læresenteret (primært for pasienter og pårørende)
 • Garderober i 4. etg. i Medisinsk blokk (bygning 3) og i kjelleren i bygg 36 (Øyeavdelingen),
 • Dusj i kjelleren, Medisinsk blokk og i kjelleren Øyeavdelingen,
 • Studentrom i 4. etg i Medisinsk blokk (bygning 3), i 1. etg. Laboratoriebygningen (bygning 25), samt i tilknytning til Akuttmottaket (bygning 4), det er
 • Hvilerom i tilknytning til studentrommet i 4. etasje i Medisinsk blokk (bygning 3).
 • Det er nødvendig med ID-kort og i mange tilfeller også hvit frakk.
 • Informasjon - Det finnes oppslagstavler utenfor / i de fleste auditoriene, samt i studentrommet i 4. etasje Medisinsk blokk (bygning 3). Både ekspedisjonene på Medisinsk og Kirurgisk klinikk har studenthyller for journaler og beskjeder.
 • Kopiering - Det finnes kopimaskiner tilgjengelig for studenter i Universitetets undervisningssenter i Laboratoriebygningen (bygning 25) og i kjelleren i Frederik Holsts hus.

Klinikk psykisk helse og avhengighet

 • En del smågruppeundervisning i psykiatri 8. semester foregår ved OUS Ullevål.
 • Noen avdelinger/enheter er lokalisert andre steder enn Kirkeveien 166, som for eksempel DPS'ene og de barne-og ungdomspsykiatriske avdelingene på Sogn.
Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 21. nov. 2016 14:38