Utføring av praktiske prosedyrer på OUS Ullevål

Medisinsk divisjon

Alle avdelingene ved medisinsk divisjon ønsker legestudenter tilhørende alle semestre velkommen til å delta i de daglige gjøremål ved både sengeposten og poliklinikkene. Møt opp direkte på avdelingen, ha på korrekt sykehusantrekk, samt id-kort. Husk å presentere deg for legen som går visitt/har konsultasjonen og spør om det passer. Eventuelt kan du ta kontakt med Signe T. Nøsterud, som vil kunne sette deg i kontakt med en av legene ved avdelingen og du kan gjøre en avtale på forhånd. Det anbefales spesielt å følge en lege på vakt, da er det som regel gode muligheter å få gjøre praktiske prosedyrer som arteriell punksjon, urinmikroskopi, EKG takning/tolkning, spinalpunksjon etc.

Gastromedisinsk avdeling

På gastromedisinsk poliklinikk utredes og behandles pasienter for blødning, dyspepsi, coeliaki, gallesten, pancreatitt, inflammatorisk tarm, maligne lidelser. Her er det daglig mulighet for se på øvre og nedre endoskopi, samt kapselendoskopi. Nedleggelse av ventrikkelsonde, 24 timers ph-måling og manometri gjøres tirsdager og torsdager kl 1300 på lab 22. Funksjonsundersøkelser (urea-pusteprøve, laktosebelastning, bakteriell overvekst etc) gjøres daglig på lab 309. På radiologisk avdeling i 2. etasje lab 10 og 12 utføres ascitestapping, leverbiopsier (tirsdag og torsdag etter lunsj med patolog) og Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreatografi (ERCP) (hovedsakelig på tirsdager og torsdager). Det er også mulighet for å gjøre endoskopier på simulator etter nærmere avtale med avdelingens leger.

Blodsykdommer

Avdelingen utreder og behandler pasienter med blant annet anemi, maligne blodsykdommer (leukemier, myelomatose) og med trombose-og hemostasproblematikk. På hematologisk poliklinikk kan du låne esker med blod og benmargsutstryk (med fasit). På behandlingsrommet på poliklinikken er det daglig mulighet for å se benmargsundersøkelser (aspirater og biopsier), ta kontakt med poliklinikken i 3.etasje medisinsk blokk.

Hjertemedisinsk avdeling, Lungemedisinsk avdeling og Thoraxkirurgisk avdeling

Divisjonen omfatter indremedisin og kirurgi for hjerte- og lunger. Hjerteavdeling A i 2. etasje er sykehusets regionsenhet der pasienter fra andre sykehus behandles. Den ligger inntil "step-down" med nyopererte pasienter. Hjerte B er lokalsykehusdelen. For lunge er lokal- og regionsykehusfunksjon samme sted. Hjertelaboratoriet (2.etasje), hjertemedisinsk poliklinikk (1. etasje) og lungepoliklinikken (4. etasje) ønsker også studenter velkommen. Se listen over prosedyrer som foregår! Det er best å komme én eller maks to ad gangen.

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Infeksjonsmedisinsk avdeling består av to sengeposter og en poliklinisk avdeling. Ved post 30112 behandles en rekke generelle infeksjonstilstander som erysipelas, pneumoni, pyelonefritt osv., samt HIV/AIDS. 30111 er en isolatpost som blant annet behandler pasienter med tuberkulose (inkl. multiresistent) og andre tilstander med behov for isolasjon. Begge postene behandler pasienter med importsykdommer som for eksempel malaria og tyfoidfeber. Studentene anbefales å følge postlege under previsitt/visitt, bør da møte på morgenmøte inf.med.avd (i kjelleren under medisinsk ekspedisjon) kl 0815 mandag og onsdag, 0830 tirsdag, torsdag og fredag. Dette er en fin anledning til å se spesielle kliniske funn. Det er lurt å ta kontakt med en av legene ved avdelingen slik at du kan gjøre en avtale på forhånd. Studentene kan også delta på skålvisitt og mikroskopi av parasitt mandag og onsdag kl. 0800- 0815 på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk og være med på mottak (og følge) pasienter som skal til leverbiopsi mandag og onsdag.

Nyremedisinsk avdeling

Avdelingen anbefaler spesielt å følge med på previsitt og visitt. Previsitten begynner kl 0830 og holdes på "Bakrommet" på Nyrepoliklinikken i 3.etasje. På previsitt diskuteres de ulike pasientene avdelingen utreder og behandler. I tilknytning til previsitt mikroskoperes aktuelle urinprøver.

Studenter kan også være med en lege på poliklinikken og er selvsagt velkomne til å være med på røntgenmøte, previsitt og visitt på sengeposten.

Generelt anbefales:

  • fotfølge en lege på vakt
  • følge en lege/lærer gjennom en arbeidsdag
  • være med på poliklinikk ("flue på veggen")
  • gjør avtale med legene på forhånd
Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 23. mai 2017 16:26