Spesielle undervisningstilbud OUS Ullevål

Spesielle undervisningstilbud, møter og demonstrasjoner ved OUS, Ullevål.

Avdelingstjeneste, mottak, operasjoner og obduksjoner

- OUS

- Oversikt over avdelinger

Studenter kan følge vakthavende lege på sykehusets avdelinger. Vaktlister finnes i ekspedisjonen til den enkelte avdeling.

Akuttmottaket

Heng med på mottak av pasienter (også hjertestans og traumer) på akuttmottaket når det ikke er journaler å ta opp. Gjør avtaler med vakthavende lege eller sykepleier.

Anestesiavdelingen

For å følge vakthavende lege på Anestesiavdelingen må du ha fullført anestesikurset ii modul 3. For å være med på vakt, møter man hverdager 14:30 på postoperativ avdeling, 2. etg. bygg 4. To studenter kan være med på hver vakt. I helgen kan man møte kl. 08.00 på møterommet, anestesiavd., 3. etg. bygg 7, eller kl. 15.00 postoperativ. Man kan møte i grønt tøy med gjenkneppet hvit frakk over.

Dersom man ønsker å være med på hverdag dagtid, må man finne en dag det ikke er noen grupper som har klinisk smågruppeundervisning (se timeplanen). Møt opp utenfor Anestesiavdelingens ekspedisjon, 3. etg.  kl. 07.45 og ta kontakt med en anestesilege. Det vil da være enklest hvis man har laget en avtale dagen før (kontakt en lege på operasjonsgangen evt. Martin Braathen). 

Mamma- og gastrokirurisk poliklinikk

Studenter i modul 3 som ønsker å være med på mamma- eller gastrokirurgisk poliklinikk kan ta kontakt med kulltillitsvalgt, som kan kontakte konsulent ved Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Nina Karlsrud.

Thoraxkirurgisk avdeling

Alle studentene i 5. semester bruker én dag ved thoraxkirurgisk avdeling. Fra morgenen deltar man på morgenmøtet (kl. 0730). Deretter blir man med kirurgene inn på operasjonsstuen for å være med på en hjerteoperasjon og eventuelt en lungeoperasjon. Man observerer operasjonene sammen med anestesilegen, og i tillegg snakker man med perfusjonisten (sykepleier eller ingeniør med spesialutdannelse) og får forklaring på hvordan hjerte-lunge maskinen fungerer. Etter at operasjonene er ferdige (oftest rundt kl. 1500) kan man bruke resten av døgnet til å følge vakthavende thoraxkirurg i dennes arbeid (overvåkning av hjerteopererte, kontroll av thoraxdren, mottak av multitraumer osv.)

Organisering og oppmøte

Organisering: Tillitsvalgt for kullet setter opp liste hvor studentene skriver seg på. Helst en, maksimalt to studenter per dag.
Oppmøte: Mandag til torsdag klokken 0730 på thorax-møterommet i 2. etasje, Medisinsk blokk, bygning 3, i den fløyen som ligger nærmest det nye kreftsenteret. Gå opp trappen rett ved Medisinsk ekspedisjon og inn til venstre.

Visitt thoraxkirurgisk avdeling

Oppmøte på thorax-møterommet fredager kl. 0730, evt. på lørdager og søndager kl. 0900 på "Step down" posten i 2. etasje, Medisinsk blokk, bygning 3. Studenten kan evt. kontakte vakthavende thoraxkirurg på personsøker: 581-73835 for å høre om "noe er på gang" og om det passer at en går sammen med vakthavende. I mottaket henger navneliste over leger på vakt.

Nevrologisk avdeling

Studenter i modul 4 har tilbud om å gå på post på nevrologisk avdeling. Studentene kan også hospitere på poliklinikken, men dette må avtales på forhånd med lege.

Patologisk avdeling

Studenter har tilbud om å bistå ved sykehusobduksjoner. Mandag-torsdag er dette for 11./12. semester (siste halvdel av semesteret), og fredager for 5. semester. For å høre hvorvidt det er obduksjon eller ikke, kan interesserte medisinstudenter ringe laborantene, dagen før inntil kl. 14:30 eller samme morgen, rundt kl.8:00, telefonnummer til laboranter er 22118905.

Demonstrasjon - patologi: Hver dag kl.11:30 (når det har vært obduksjon) avholdes patologisk demonstrasjon hvor man presenterer funn fra nylig avdøde - på Demonstrasjonsrommet, Enhet for Obduksjon, 1.etasje, Avdeling for Patologi, Laboratoriebygningen (bygning 25), OUS-Ullevål. Demonstrasjonen(e) starter kl. 11:3 og varer 15-30min. Frakk finner du utenfor demonstrasjonsrommet.

Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling tilbyr individuelle opplegg med klinisk stipendiat. Henvendelse i ekspedisjonen.

Møter og demonstrasjoner

Faglige møter

Hver fredag kl. 0745 - 0800 avholdes faglig møte for alle leger ved Ullevål universitetssykehus, i Store auditorium i Midtblokken (bygning 6). Emne for møtene vil bli slått opp i avdelingenes ekspedisjon.

Det avholdes daglig seksjonsvise faglige møter på medisinsk- og kirurgisk klinikk. Faglig møte for thorax-kirurger, som er særlig egnet for 5. semesterstudenter, avholdes kl. 0730 i Hjerte-lungesenteret, Thoraxkirurgisk avdeling (bygning 3, 2 etasje). ID-kortet vil ikke åpne døren, så studenter må vente på ansatte for å komme inn. Gastrokirurgenes møte, bedre egnet for 6. semesterstudenter, avholdes klokken 0730 i møterommert i 2. etasje i Kontorfløyen. Studenter er velkomne til morgenmøter på Nevrologisk avdeling mandag - torsdag 0800-0830 og fredag 0800-0900 i aud. i 4. etasje, Medisinsk blokk (bygning 3) (best egnet for 7. semesterstudenter)

 

Hospitering på akuttambulanse i Oslo:

Oslo universitetssykehus har, etter omorganisering/relokalisering, ikke kunnet tilby medisinstudentene hospitering på akuttambulanse.  Ambulanseavdelingen, Akuttklinikken / Prehospitalt Senter, Oslo universitetssykehus - Ullevål er i gang med å vurdere hospiteringen, og vil komme med informasjon om mulighetene for hospitering på akuttambulanse i Oslo, så snart en ordning er på plass

Emneord: Akuttklinikken
Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 21. nov. 2016 11:42