Utdanningspriser

Fra og med 2013 ble Pbl-veilederprisen avløst av 4 nye priser: Innovasjon i utdanning for Profesjonsstudiet i medisin og for bachelor- og masterstudiene; pris for klinisk undervisning; og pris for kvalitet i mastergradsutdanningen.

Med disse prisene ønsker fakultetet å gi anerkjennelse og belønning til personer og miljøer som viser engasjement og vilje til å forbedre fakultetets utdanninger.

Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet. Prisene er på 20 000 kr, tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø.

Les mer om fakultetets priser

 

Publisert 13. juni 2012 15:50 - Sist endret 5. mai 2014 18:32