Velkomst- og informasjonsmøte - obligatorisk

Velkommen til medisinstudiet! Er du forhindret fra å møte, må du få fraværet godkjent gjennom å skrive til med-studieinfo@medisin.uio.no

Velkommen til medisin! Fra venstre mot høyre fadderansvarlige Bjørnar Kamøy, Amalie Straum, Pavlik J. Wang og Vegard Kvilesjø. Foto: Trude Hamnes, UiO

Ordstyrer: utdanningsleder Jarle Breivik

10:00  Studentene ønskes velkommen til Det medisinske fakultet ved dekan Frode Vartdal

10:20  Presentasjon av studieplanen til Profesjonsstudiet medisin ved studiedekan Ingrid Os

10:50  Utdanningsleder for klinisk medisin, Knut Lundin, presenterer seg

10:55  Utdanningsleder for helse og samfunn, Magnus Løberg, presenterer seg

11:00  Introduksjon til praksis ved Harald Jodalen

11:05  Introduksjon til første år medisin, Modul 1, ved modulleder Erik Dissen

11:10  10 minutters pause

11:20  Forskerlinjen og utveksling i medisinstudiet ved Borghild M Arntsen og Cecilie P Krogh

11:40  Opprop av nye studenter ved studiestartskoordinator Anne Westheim

 

Publisert 17. juli 2014 15:24 - Sist endret 13. des. 2018 15:17