Gode grunner til å studere på Sørlandet

Som medisinstudent på Sørlandet kommer du tettere på pasienter og fagmiljø med studentaktiviserende og pasientnær klinisk undervisning.

Video: Lars Kristian Singelstad, SSHF.

Lurer du på om UiO Campus sør er noe for deg? Med få studenter og mange pasienter med vanlig sykdommer blir sykdomspanoramaet mer likt det legene vil møte i klinisk praksis sammenlignet med det man møter på et universitetssykehus.  

Både Universitetet i Oslo, helseforetaket og fastlegene har kompetente forskere for deg som er interessert i å bli lege, spesialist eller har akademiske ambisjoner.

Ved å dra til UiO Campus sør får du et unikt innblikk i helsevesenet fra flere ulike deler av landet. Her får du erfare flere institusjoner og nivåer innad i helsevesenet, som er verdifull erfaring å ha med seg.

Et studietilbud som kan gjøre flere til en bedre lege

I Agder vil du som medisinstudent få god og pasientnær klinisk undervisning. De kliniske lærerne skal følge studentene over tid og en tett mentor-student kontakt som strekker seg over en periode vil øke læringsutbyttet. Her vil vi legge til rette for at du får undersøke egne pasienter.

Allerede er mye på plass for et godt studietilbud for deg som vil komme enda tettere på undervisning og fagmiljø. Det er kort vei mellom lesesal og sykehusområde og praksis.

Sykehusene som tilbyr praksis er Sørlandet sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. De studentene som ønsker seg det, kan få lønnet jobb på sykehuset i studietiden i en 20% stilling på sengepost.

UiO Campus sør har: 

  • Godt samarbeid mellom Sørlandet sykehus (SSHF) og UiO ​
  • Gode erfaringer fra studentpraksis  ​
  • Godt samarbeid mellom SSHF og de 25 kommunene i Agder ​
  • Tett kontakt med klinikere på sykehusene ​
  • Mulighet for lønnet jobb på sykehuset i studietiden (20% stilling sengepost)
  • Tilbud om boliger gjennom Studentsamskipnaden i Agder ​
  • Tilrettelegging for tettere student/lærer-forhold ​ ​
  • Foruten høy faglig kompetanse byr Agder på kultur og vakker natur

Tilbakemeldinger fra tidligere studenter i praksis:

– Jeg har fått masse ut av praksis ved Arendal. Utrolig hyggelig personell som gjerne svarer på spørsmål og utfordrer meg med egne spørsmål. Selvstendige arbeidsoppgaver et stort pluss.

– Veileder var veldig tilgjengelig, og hadde stor betydning for at praksisen opplevdes så bra. Det var også hyggelig at han tok oss med rundt og introduserte oss for de som var på avdelingen, slik at de aller fleste visste hvem vi var.

–  Vil gjerne berømme dem som tok meg med på dagkirurgi på Øre-Nese-Hals, de skapte en super atmosfære for læring og lot meg få prøve meg litt. Sånn skal det gjøres!

Publisert 13. juni 2022 15:49 - Sist endret 15. juni 2022 18:28