Obligatorisk undervisning og tilstedeværelse (Oslo96)

Undervisningsaktivitet som er godkjent kan ordinært ikke gjentas når den ikke teller i sluttresultatet, men det enkelte fakultet kan dispensere etter nærmere vurdering. Ut i fra dette gjelder følgende for profesjonsstudiet i medisin:

  • Studenter som må ta undervisning eller eksamen om igjen kan søke om å få følge kurs eller klinisk smågruppeundervisning på nytt. Svaret på søknaden vil avhenge av om det er plass på kullet. Hvis søknaden innvilges, gjelder de samme fraværsregler som når undervisningen følges første gang.
  • Studenter med godkjent pbl-undervisning får ordinært ikke følge pbl-undervisningen på nytt. Studenter som skal opp til samme eksamen for tredje gang, vil imidlertid kunne søke om å få følge pbl-undervisningen. Hvis søknaden innvilges, gjelder de samme fraværsregler som når undervisningen følges første gang.
  • Studenter som har godkjent praksisundervisning får ikke følge denne en gang til.

Tilstedeværelse i pbl

Pbl-undervisning er obligatorisk. Studenter skal være til stede på pbl-undervisning minimum 80 % av gangene - uansett årsak til fravær. Dette regnes ut fra antall ganger fremmøtt. Dersom en student er til stede på mellom 70 og 80 % av møtene, skal det leveres en omfattende skriftlig kompensasjonsoppgave som godkjennes av veileder. Dersom en student er mindre til stede på pbl-undervisningen enn 70 %, må studenten gå semesteret om igjen, uansett årsaken til fraværet.

Frammøte kontrolleres enten ved signatur på en liste over gruppemedlemmer som veileder har, eller ved signatur i studentens frammøtebok, avhengig av hvilken ordning som gjelder for det enkelte semester.

Studenter får ikke bytte pbl-gruppe, men må fortsette i den gruppen de er satt opp i. Studenter med behov for tilrettelagt undervisning kan søke fakultetet om dette.

Tilstedeværelse i klinisk smågruppeundervisning og propedeutikk

Undervisningen er obligatorisk, med minst 80 % tilstedeværelse. Dette uansett årsak til fraværet.

Tilstedeværelse praksis

Praksistjenesten er obligatorisk, med minst 80 % tilstedeværelse. Dette uansett årsak til fraværet.

For detaljert informasjon om hvert emne/semester – se emnebeskrivelsene.

Publisert 20. mai 2014 18:30 - Sist endret 20. mai 2014 20:27