Nottingham, England

"Vi startet med ti uker obs&gyn, og hadde deretter ti uker med pediatri. Studieopplegget var ganske forskjellig i de to bolkene, men det var ganske annerledes enn hjemme. Mye klinisk, det legges opp til at man kommer på avdelingene og poliklinikkene og er med på det som skjer."

Navn: Nadia Paulsen

Sted: Universitetet i Nottingham, Nottingham, Storbritannia

Semester: H-15, 9. semester for meg, 7. semester for de lokale studentene (medisinstudiet er femårig der).

Semesterstart: 13. juli (introduksjon for internasjonale studenter 9. juli)

Semesterslutt: 4. desember

Eksamen

To MACCS: mandatory assessment of core clinical skills, en i obs&gyn og en i pediatri.

Obs&gyn 28. august. To stasjoner, en i obstetrikk og en i gynekologi, man får grundig informasjon og opplæring i hva man forventes å kunne.

Pediatri skriver man seg opp på liste cirka midt i pediatri-bolken. Man skal vurdere utviklingsnivå på friske barn i førskolealder. Også her får man mye trening og informasjon i hva man forventes å gjøre.

Skriftlige eksamener:

PC-basert flervalgseksamen, 1,5 time i hvert fag. Pediatri 30. november. Obs&gyn 2. desember.

Kliniske eksamener:

Pediatri: OSLER (Objective Structured Long Examination Record) ble gjennomført i uke 10 av pediatri-bolken (23.-27. November) Besto av en halvtimes test i forskrivning og vekstkurver, anamneseopptak og undersøkelse i 40 minutter (ikke observert av sensor), 9 minutter på å presentere pasienten for sensor og eksaminator, 6 minutter på å gå tilbake til pasienten og undersøke et organsystem som eksaminator velger for deg, og 12 minutter på et kommunikasjonsscenario som rollespilles med eksaminator: 6 minutter forberedelse og 6 minutter gjennomføring.

Obs&gyn: OSCE 4. desember.. Fire stasjoner, to i obstetrikk og to i gynekologi. En anamnesestasjon og en ”counselling”-stasjon i hver. 6 minutter forberedelse og 6 minutter gjennomføring på hver stasjon.

Studieopplegg

Vi startet med ti uker obs&gyn, og hadde deretter ti uker med pediatri. Studieopplegget var ganske forskjellig i de to bolkene, men det var ganske annerledes enn hjemme. Mye klinisk, det legges opp til at man kommer på avdelingene og poliklinikkene og er med på det som skjer. Man er også med på operasjoner og keisersnitt, og forventes å vaske seg inn og får være med å assistere hvis kirurgen er i godt humør.

Obs&gyn:

Her hadde vi tre fulle forelesningsdager i starten av semesteret, og etter det var man litt overlatt til seg selv. Utvekslingsstudentene ble plassert på Queen’s Medical Centre (QMC) som er sykehuset som ligger rett ved universitetet. Vi var ca 25 studenter utplassert der. Det var ikke så veldig mye oppfølging, man blir delt inn i grupper (firms) på 5-7 studenter som sammen følger ett team med leger. Man får timeplanen deres over poliklinikker, visitter og operasjonstider, og forventes å dele seg opp selv slik at det ikke er mer enn 1-2 studenter med hver gang. Når man ikke gjør det går man på avdelingene og snakker med pasienter. Man får en loggbok med liste over prosedyrer man skal ha vært med på eller utført, pasienttyper man skal ha sett osv., så man må ta ansvar selv for å få fylt ut boka. Det var 2-3 obligatoriske ”tutorials” i uka, som egentlig var forelesninger, om et gitt tema. Det var legene som jobbet på QMC som holdt tutorials, både overleger og assistentleger. Nivået var naturlig nok litt varierende, noen var flinkere formidlere enn andre, men sånn er det alltid. Noe var veldig bra og lærerikt. Det morsomste med obs&gyn synes jeg var Labour week. Alle studenter får en uke på fødeavdelingen, der det er meningen at man skal følge en jordmor gjennom et skift. Jeg gjorde aldri det, jeg var heldig og fikk gå fra fødsel til fødsel på et par av vaktene mine. Man følger jordmødrenes vaktordning og er der fra 7-19 eller 19-7. Skiftene organiserer man internt med de andre 1-2 studentene som har labour week samtidig. Jeg syntes det var mye morsommere å være der på natta, virka som det var mer som skjedde og god stemning. På dagtid kunne det være mye venting, så lurt å ha med lesestoff! Alle studenter skal være med på minst ti fødsler og helst ta imot noen barn selv (selvfølgelig under veiledning av jordmor). Det er veldig varierende hva man opplever, selv fikk jeg vært med på ti normale fødsler uten epidural eller instrumenter eller noen ting. Andre så hastekeisersnitt, instrumentelle fødsler og annet ”drama”. Man kan også bli med på planlagte keisersnitt hvis det er stille på fødeavdelingen og ikke så mye som skjer.

Man har også en ”community week” der man er med på klinikker for seksuell helse, med rådgivning om prevensjon og abort, screening og testing for seksuelt overførbare infeksjoner og klinikker rettet mot ungdom. Likner litt på Olafiaklinikken i Oslo, som man jo har vært gjennom, men fint å få det repetert, og de gjør ting litt annerledes der enn hjemme uansett, så interessant å se forskjellen.

Pediatri:

Dette liknet mer på opplegget hjemme. Vi var ca 40 studenter utplassert på QMC. Vi hadde obligatoriske forelesninger hver fredag ettermiddag sammen med studentene som var på andre sykehus, fra 14-16 eller 17. Jeg opplevde at flere av disse ble avlyst eller flyttet i siste øyeblikk. Veldig varierende nivå her også. Derimot hadde vi ikke-obligatoriske tutorials på QMC som var mer diskusjonsbaserte og veldig lærerike – men forutsatte at du møtte godt forberedt! De er mye mer glad i å grille studentene der enn her, men man lærer jo mye av det. I tillegg hadde vi ”smågrupper” i grupper på 5-7 studenter, der man går på avdelingene sammen med en overlege og undersøker pasienter. Man var aldri full gruppe, fordi det parallelt med dette var lagt opp til at man skulle være med på poliklinikker, visitter og operasjoner, så man måtte ”velge” hva man skulle prioritere av smågrupper og andre kliniske erfaringer. Vi hadde to ”teaching fellows” som hadde mye opplegg med oss, både ekstra smågrupper, forelesninger, treningsmuligheter for å få øvd på å undersøke og presentere pasienter (som jo er det eksamen består i) og en ”simulated ward round” cirka midt i pediatri-bolken der man blir delt inn i grupper og får pasienter/foreldre på hver stasjon som man skal gi informasjon til, diagnostisere eller foreslå behandling for. Det var også noen stasjoner der man bare skulle fylle inn labinfo riktig på prøvetakingskonvolutter, fylle ut en medisinkurve, eller ringe vakthavende kirurg. I utgangspunktet veldig lærerikt, selv om jeg følte at min gruppe ikke var så innstilt på å løse oppgavene gjennom gruppearbeid, men heller ville gjøre det alene mens resten sto å hørte på. I tillegg til dette har man 5 ”vakter” (on-call), på dagtid, kvelder og helger, der man er på paediatric assessment unit (dit barna kommer fra mottaket) og tar imot barn. Jeg hadde litt uflaks, for det var stort sett veldig stille da jeg var der, men de som fikk sett mange barn var veldig fornøyd med opplegget. Jeg følte at det ble mye venting og lite læringsutbytte. Det er forventet at man går på avdelingene når man har tid og tar opp anamneser og undersøker barna. Man skulle også skrive en oppgave cirka midt i pediatri-bolken, og holde en presentasjon på ti minutter for gruppa si og en overlege. Dette var veldig fritt og ganske lave krav for å få godkjent (vet ikke om noen som IKKE fikk det godkjent.). Man kunne skrive om hva som helst, men skulle ta utgangspunkt i en pasient man hadde truffet i løpet av semesteret.

Kull- /gruppestørrelse

ca 350-400 på kullet tror jeg. Året og kullet er delt i fire, og halvparten av kullet har pediatri og obs&gyn første halvår. Denne gruppa er delt i to igjen, og bytter halvveis uti, så vi hadde kanskje 80-90 studenter vi var på samme ”gruppe” som. Men de har mange sykehus de sender studenter til, så vi var som sagt omtrent 25 på QMC i obs&gyn og ca 40 på QMC i pediatri. 

Oppfølging fra lokale studieveiledere etc.

Man får tildelt en overlege i obs/gyn og en i pediatri når man har de modulene, som skal gjøre en midtveisevaluering og en avsluttende evaluering av deg som student. De kan man også spørre hvis det er noe man lurer på eller trenger å snakke med de om, men de er ofte ikke så veldig tilgjengelige.

Semesterkoordinatorene er veldig tilstede og blir kjent med alle studentene. Det var en i obs&gyn og en i pediatri. De er stort sett veldig hjelpsomme med alt praktisk. Jeg ble f eks syk under pediatri-bolken (som stort sett alle blir når man har pediatri) og fikk hjelp til å organisere det så jeg kunne ta igjen det jeg gikk glipp av.

Språk

All undervisning og eksamener foregår på engelsk.

Bolig

Man får ingen hjelp fra universitetet til å skaffe bolig. De australske utvekslingsstudentene ”bytter” bolig med de som drar til Australia, men den muligheten hadde ikke jeg. Det er også litt vanskelig å finne noe på utleiemarkedet da det meste leies ut fra 1. september og i ett år, ikke fra juli og i seks måneder. Det er også en del utleiere som ikke vil ha studenter. Jeg fant meg til slutt en egen leilighet som jeg var veldig fornøyd med, men det er nok lettere å bli kjent med de lokale studentene hvis man bor sammen med noen. Det anbefales å bo i Lenton, som er området på vei ut fra sentrum mot universitetet og sykehuset. Her bor stort sett alle studentene.

Sosiale forhold

Jeg ble godt kjent med de andre utvekslingsstudentene, åtte australiere fra universitetet i Newcastle (i Australia). De var veldig åpne og inkluderende fra første dagen, da vi hadde en introduksjon for utvekslingsstudentene. De var naturlig nok veldig opptatt av å reise rundt i hele Europa, som jeg ikke hadde like mye behov for, men jeg ble med på noen av turene rundt i Storbritannia, til Edinburgh, Cambridge og London. Hvis man vil bli kjent med de lokale kan man bli med i en forening, eller prøve å bo sammen med noen. De lokale studentene på gruppene mine virket ikke så veldig interessert i mer enn høflig bekjentskap.

Fritid

Det er mange studentforeninger, noe for enhver smak, men de starter stort sett ikke opp før resten av universitetet er i gang i slutten av september. Det er kun medisinstudentene som begynner i juli. Jeg og et par av australierne ble med i musikalen som medisinstudenter på 4. året setter opp hvert år. Vi var bare i koret/statister, men det var veldig gøy, og en fin måte å bli kjent med de britiske studentene på. De setter opp noe nytt hvert år. I år var det Jekyll&Hyde.

Diverse / tips til andre som reiser dit

Nottingham er en veldig hyggelig mellomstor by, man føler at man blir godt nok kjent med byen på 6 måneder, og trenger ikke så mye mer tid enn det på å utforske byen. Det er snaue to timer med tog til London, og mange andre muligheter for å reise rundt i Storbritannia. Prøv å bo sammen med noen hvis mulig, og skaff uansett bolig i Lenton eller Dunkirk, så man havner i nærheten av de andre studentene. Jeg leide fra RS Lettings, som var helt OK som meglere. Det finnes masse andre meglerfirmaer man kan leie av. Vil anbefale å gå på visning før man forplikter seg.

Jeg hadde et kjempefint utvekslingsopphold og vil absolutt anbefale det til andre.

Publisert 5. feb. 2016 10:21 - Sist endret 4. apr. 2019 15:44