Reykjavík, Island

"Her er ikke t-bane men buss som man må vente på litt lenger enn i Oslo. I tillegg så er det mye å se i område rundt Reykjavik, for eksempel Þingvellir, Gullfoss og Geysir og mer."

Navn: Helga Björk Heiðarsdóttir

E-post: 

h.b.heidarsdottir@studmed.uio.no

Sted: Háskóli Íslands – Reykjavík

Semester:
1. Modul 4 (vår 2017)
2. Modul 5 (høst 2017)
3. Modul 6 (vår 2018)

1. Vår 2017

Modul 4 i Norge = 4 år (ØNH) og 5 år (Nevrologi, Øyesykdommer og Genetikk) på Island

Semesterstart: 9. januar 2017
Semesterslutt: 29. mai 2017


Eksamen:
20. februar – genetikk
5. mai – muntlig ØNH
19. mai – muntlig nevrologi
23. mai – skriftlig nevrologi
29. mai – skriftlig øyesykdommer
 

Studieopplegg
Genetikk:
Første uken startet med genetikk.
9. – 13. januar: Forelesninger.
6. – 10. februar: Seminaruke. Jeg måtte holde foredrag om Marfan Syndrome, ca. 45 min.
1 dag på avdelingen.  
20. februar: Skriftlig eksamen. 1 time og eksamen i form av sant/usant spørsmål.
Karakter i Genetikk: Seminarpresentasjonen 25% og eksamen 75%.

Øre- nese- og hals
ØNH var det mest problematiske ved å utveksle til Island i Modul 4.
På Island tar de skriftlige delen av faget på høsten men praksis på våren. Jeg tok bare praksis nå i vår fordi jeg skal fortsette på utveksling i høst 2017, da tar jeg skriftlige delen.

Vår 2017:
16. - 20. januar: Praksis på ØNH- avdelingen i en uke. Denne uken var vi to studenter sammen på avdelingen. Det startet med undervisning i ønh-undersøkelse og øvelse på hverandre. Vi brukte meste tiden å være i mottak men vi var en dag på operasjoner.
5. mai: muntlig eksamen. Ca. 30 minutter, ta opp journal, undersøke pasienten og på slutten samtale med lærer og eksaminator etter undersøkelsen. Det var bare hyggelig stemning og alt gikk veldig fint.

Alle andre studentene var ferdige med den skriftlige delen så jeg fikk tilgang til alle forelesningene for å forberede meg til eksamen på egen hand. Det gikk veldig fint.

Øyesykdommer:
23. – 27. januar: Forelesninger hele uken fra ca. 9-16.
10. – 21. april: Øye-avdelingen:
Vi var 1 uke på øye-avdelingen (her er påskeferien en del av perioden).
Vi øvde på øye-undersøkelser i starten av uken. Det var en dag med operasjoner, resten av tiden brukte vi i mottak. Fikk sett mange forskjellige øyesykdommer.
29. mai: Skriftlig eksamen – 3 timer.

Nevrologi:
20. – 24. mars: Forelesninger i nevrologi.
Ca. 8-10 ganger over hele semesteret var det seminar fra kl. 12-16 på onsdager. Alle måtte en gang holde foredrag om et bestemt tema/sykdom.
24. april – 19. mai: 4 uker på nevrologi – avdelingen.
Vakter: Husker ikke helt hvor mange vakter vi måtte ta, tror det var 3 hvor en av de var vakt fra 9-21 i helgen og de to andre fra kl. 16 – 23 (dvs. etter skolen kl 16).
Det var obligatorisk å ta opp 6 journaler i tillegg til andre ting.

Jeg likte nevrologi avdelingen på Island veldig godt, alle var så interesserte i å lære oss disse tingene. Jeg synes nevrologi var det mest strukturerte dette semesteret.

 

2. Høst 2017

Modul 5 i Norge = 4 år (ØNH skriftlig), 5 år (Psykiatri), 6 år (Rettsmedisin) på Island.

Semesterstart: 21. august 2017
Semesterslutt: 15. desember 2017

I tillegg: 1 uke i Norge – Kurs og eksamen i kunnskapshåndtering.

Eksamen:
1. september - Rettsmedisin
11. desember – skriftlig ØNH
15. desember – psykiatri

Studieopplegg:
Rettsmedisin:
Første to ukene startet med rettsmedisin.
2 ukers kurs i rettsmedisin
3 timers skriftlig eksamen i form av sant/usant samt skriflige spm.
Vi har ingen islandsk rettsmedisiner som jobber på Island så læreren jobber i Sverige og kommer til Island for å undervise oss.

Psykiatri:
9 ukers kurs i psykiatri.
1 uke med forelesninger hele dagen fra kl. 8-16.
8 uker med praksis man-fredag men forelesninger fredager fra kl. 12-16.
3 timers skriftlig eksamen med ulike typer spm

Praksisdelen
# Vi var på 8 forskjellige avdelinger, 1 uke på hver avdeling. Jeg var 1 uke på psykiatrisk akuttmottak, 1 uke på rusavdeling, 1 uke på barnepsykiatrisk avdeling (BUGL heter denne avdelingen, Barna- og unglinga geðdeild), 3 uker på vanlig psykiatriskavdeling, 1 uke fikk jeg lov til å ta på Akureyri (ute på landet) og 1 uke på avdeling for veldig vanskelige pasienter.
# Under praksisdelen måtte man presentere pasienter for leger og sykepleiere samt studenter på avdelingene 2-3x over hele perioden. I tillegg var det noen spesielle oppgaver på de ulike avdelingene.
# I tillegg måtte vi ta noen vakter på psykiatrisk akuttmottak, husker ikke helt hvor mange – ca. 4-6.

Skriftlig ØNH:
Ingen undervisning. Hadde undervisning på vårsemesteret. Tok bare eksamen dette semesteret.

Kurs i kunnskapshåndtering:
20.-24. november: 1 uke kurs i kunnskapshåndtering (obligatorisk som del av prosjektoppgaven). Skriftlig eksamen.

3. Vår 2018
Modul 6 i Norge = 5 år på Island (gynekologi og obstetrikk og pediatri) + Prosjektoppgaven.

Semesterstart: 8. januar
Semesterslutt: 24. mai

Eksamen:
26. mars – pediatri
24. mai – gyn og obs

Studieopplegg:
Pediatri:
8 ukers kurs, fra 29. jan til 26. mars
1 uke forelesninger/klinikk, 2 klinikker per student
7 uker på ulike avdelinger: 1 uke på ”dagdeild” (hvor pasienter kommer for å få behandling og annet), 1 uke på ”legudeild” (hvor pasienter er inneliggende), 1 uke på vakter (fra 16-00 men forelesninger er 12-16, så det ble lange dager, fra 12-00), 1 uke på operasjoner, 1 uke på ”gongudeild” (da fulgte man spesialistene og møtte de pasientene som spesialisten hadde, f.eks fulgte man barneendokrinolog og da fikk man sett pasienter med endokrinologiske problemer), 1 uke på barneakuttmottaket og 1 uke på avdeling med nyfødte.
# De dagene vi hadde praksis så var det fra 08-12 og forelesninger fra 12-16.
# I tillegg måtte vi levere en oppgave om et spesielt tema, ca 2500 ord.

Obstetrikk og gynekologi:
7 ukers kurs i obs og gyn
Praksis før lunsj og forelesninger etter lunsj.
Her var vi på forskjellige avdelinger på forskjellige dager, ikke delt på uker
Vi måtte være med på flere vakter, både kvelds- og helgevakter, og vi måtte følge både leger og jordmor.
Vi fikk ark med forskjellige ting vi måtte prøvd å få gjort ila disse ukene

Gjelder for alle 3 semestrene:

Kull- /gruppestørrelse

Hver klasse er ca. 48 studenter som er videre delt i flere grupper.
Genetikk – ca. 12 studenter sammen (på avdelingen var jeg alene)
ØNH – Vi var 2 sammen på avdelingen
Øye – ca. 24 studenter på forelesningene
                 2 studenter sammen på avdelingen
Nevrologi – ca. 24 studenter på forelesningene
                     ca. 8 studenter sammen på avdelingen
Rettsmedisin – Hele klassen var sammen, bare forelesninger.
Psykiatri – Hele kullet (ca 48 stykker) ble delt i 3. Ca 10 skulle var sammen på forelesningene men på hver avdeling så var vi 2 studenter.
Pediatri – Ca 12 sammen på forelesningene men på hver avdeling ca. 2 studenter.
Obs og gyn – Ca. 12 sammen på forelesningene men på hver avdeling ca 2 studenter.
 

Oppfølging fra lokale studieveiledere

God oppfølging her på Island. Jeg var hele tiden i kontakt med Þuríður Pálsdóttir som er utvekslingansvarlig og sekretær (med mer) ved medisinske fakultetet her på Island. Hvis det var noe så kontaktet jeg henne. Hun hjalp meg mye.
Hvis det var noe i forhold til kursene/forelesningene/praksis så snakket jeg direkte med læreren eller legen som var ansvarlig for det.


Språk

Islandsk!
Hele undervisningen dvs. forelesninger og praksis foregikk på Islandsk.
Jeg er fra Island så det var ikke noe problem for meg. I forhold til eksamen, så vet jeg ikke om det er mulig å besvare eksamen på et annet språk men sikkert engelsk.

Bolig

Bor sammen med kjæresten min som også studerer her i Reykjavik. Det er en pa bolig på studentby her i byen.

Sosiale forhold

Studentene på kullet er veldig hyggelige. Her så er 5. års studenter delt i to grupper (1 og 2) som videre er delt i to (a og b) som de skal være i hele året. Jeg var mye frem og tilbake i disse gruppene pga. de ulike fagene jeg søkte. I genetikk så var jeg for eksempel sammen med gruppe 1a men gruppe f.eks 2a i nevrologi og øyesykdommer. I tillegg så var ønh med 4. års studenter slik at jeg var hele tiden i ny gruppe. Jeg ble godt mottatt i alle gruppene så jeg synes det ikke var så mye problem, jeg bare ble litt kjent med flere studenter.

Fritid

Reykjavik er en fin by og mye man kan se. Det er ikke like lett å komme seg mellom steder her som i Oslo. Her er ikke t-bane men buss som man må vente på litt lenger enn i Oslo. I tillegg så er det mye å se i område rundt Reykjavik, for eksempel Þingvellir, Gullfoss og Geysir og mer. Det er vanskelig å komme seg dit hvis man ikke har bil. Det mulighet å leie bil hvis man vil gå turer utenfor Reykjavík eller så er det sikkert planlagte bussturer fra Reykjavík. Her er det mange svømmebassenger og steder til å bade i. I Reykjavik er det også mange gode restauranter. Det er sikkert mulig å bli med i kor og flere ting gjennom universitetet men det gjorde jeg ikke. Jeg trente i Rebook Fitness som jeg likte veldig godt, World Class er for eksempel en annen mulighet, ellers så er det mange steder man kan trene. Jeg har mange familiemedlemmer og venner fra før som bor her i Reykjavik/området rundt Reykjavik så jeg brukte mye tid sammen med dem.


Diverse/ tips til andre som reiser dit

Hele undervisningen er på Islandsk, derfor er det best å lære seg språket før man kommer hit. Det er språkkurs man kan gå på her før skolen starter, jeg var ikke på det så jeg vet ikke hvordan det er.  

Ta kontakt hvis du har spørsmål!

 

 

Publisert 8. aug. 2018 12:39 - Sist endret 4. apr. 2019 13:14