Slik søker du utveksling som medisinstudent

Start gjerne så tidlig som mulig, og kontakt oss så hjelper vi deg med det praktiske.

 • Søknadsfrist for høstsemesteret og hele studieåret: 15. februar.
 • Søknadsfrist for vårsemesteret: 15. september
 • Egen søknadsprosedyre og frist for å søke til Stellenbosch, Sør-Afrika

Unntak: Charité Universitätmedizin og Sorbonne Université (tidl. Pierre et Marie Curie). Til begge disse stedene må du søke til 15.februar-fristen også om du ønsker deg dit i vårsemesteret året etter.

Mer informasjon om utveksling

Spørsmål? Kontakt oss

Hvordan søker jeg?

Du søker utveksling gjennom SøknadsWeb. Vær oppmerksom på at følgende dokument skal lastes opp sammen med søknaden i Søknadsweb:

 • Et skriv (på norsk) til Fakultetet der du kort forteller om motivasjonen din for å utveksle.
 • Utfylt poengliste for kull V16 og tidligere (pdf), poengliste for kull H16 og senere (pdf)
 • Dokumentasjon på poenggivende aktiviteter.
 • Dokumentasjon på språkkunnskaper ved ønske om utveksling utenfor Skandinavia som sannsynliggjør at du er i stand til å følge undervisningen. Hvis du ikke kan dokumentere det, må du i motivasjonsbrevet redegjøre for hvordan du skal skaffe deg tilstrekkelige språkkunnskaper. Unntak: I denne første søknadsrunde er det ikke nødvendig å dokumentere engelskkunnskaper ved ønske om utveksling til engelskspråklige universitet.

Innstillingen av søkerne vil bli annonsert per e-post innen to uker etter søknadsfrist. I samme epost vil svarfrist oppgis, den vil være én-to uker senere. Deretter vil søkerne bli innkalt puljevis for å fylle ut ordinær søknad til det aktuelle universitetet. Med mindre du får beskjed om noe annet, må følgende tas med til søknadsutfyllingen:

 • Et skriv på det aktuelle språket som omhandler deg selv, hvorfor du vil reise til nettopp dette stedet, litt om motivasjon og relevante erfaringer (maks. én A4-side)
 • Pass
 • Gjelder kun deg som skal til Australia: Kopi av vitnemål fra videregående skole (minimum karakter 4 i engelsk kreves)

Vurdering og rangering

Fakultetet vurderer og rangerer søkerne i henhold til basiskrav og rangeringskriterier.

Andre viktige punkter i forbindelse med søknad

 • Søkere som tilfredsstiller basiskravene blir plassert på universitet utfra rangeringsnummer og basert på hvor mange plasser vi er sikre på/antar at vi har ved hvert sted. Det betyr at du kan regne med å få utveksling til det stedet du er innstilt til. En sjelden gang hender det at partneruniversitetet ikke kan ta imot det antall studenter vi har avtale om, for eksemper på grunn av kapasitetsproblemer. Dette gjelder i all hovedsak universiteter i ikke-engelskspråklige land.
 • Det er alltid noen som trekker seg fra tildelt plass innen svarfristen som oppgis når innstillingen kunngjøres. Disse plassene vil søkere som ønsker seg til dette universitetet, men som er plassert på lavere prioritet få tilbud om med mindre det er noen på venteliste med høyere rangering. Etter svarfristen er det de på venteliste som prioriteres. Det er ikke mulig å beholde tildelt plass og samtidig stå på venteliste. Hvis du vil stå på venteliste fremfor tildelt plass, må du altså trekke seg fra denne siste. Innbyrdes bytte av plass er mulig.
 • Søknad sendes kun til ett sted. Ved avslag vil søknad sendes neste sted på prioriteringslisten med ledig plass, gitt at man er innenfor deres søknadsfrist.
 • Offisielt svar kan normalt ventes henholdsvis i slutten av mai/første halvdel av juni og slutten av november/begynnelsen av desember (dette vil variere endel, avhengig av universitet), enten direkte til studenten eller via fakultetet. Som regel vil man få tilsendt en informasjonspakke eller en nettlenke til en slik fra internasjonalt kontor ved det universitetet man er blitt akseptert, med informasjon om språkkurs, bolig m.m. I noen tilfeller forventes man selv å skaffe seg denne informasjonen på nettsidene til det aktuelle universitet.Vær oppmerksom på at endel universitet har svært få studenthybler til rådighet, men i slike tilfeller er de som regel behjelpelige med å formidle bolig på det private marked.
Publisert 10. mars 2014 12:11 - Sist endret 4. feb. 2019 13:17