Finansiering

Lånekassen

Lånekassen er for de aller fleste studenter den viktigste finansieringskilden også ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger (gjelder kun semesterutveksling til Universidad de Buenos Aires og Stellenbosch University) og språkkurs for dem det er aktuelt for. På Lånekassens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

Erasmus-stipend

Hvis du blir innstilt til en utvekslingsplass gjennom Erasmus+-programmet vil du motta Erasmus-stipend fra UiO. Du trenger ikke gjøre noe før du får beskjed om det.

Nordplus-stipend

Hvis du blir innstilt til en utvekslingsplass gjennom Nordplus-programmet vil du kunne motta stipend fra Nordplus-nettverket i medisin. Fakultetet vil innstille deg til stipend, du trenger ikke gjøre noe før du får beskjed om det. På grunn av begrensede midler er du ikke garantert stipendet, men den store majoriteten får innvilget søknaden. Stipendbeløpet har de siste årene vært på 180 EURO per måned.  

Utbetaling av Nordplus-stipendet administreres av koordinator for Nordplus-nettverket i medisin.

NFRs internasjonale stipend

Norges forskningsråd admininistrerer en rekke internasjonale stipend, hvorav noen er aktuelle også for laveregradsstudenter.

Andre stipendier og legater

Andre ting som kan være verd å sjekke er Legathåndboken og Unifor  

Publisert 10. mars 2014 12:16 - Sist endret 4. nov. 2019 09:29