Praktiske ting ved endt utvekslingsopphold

Transcript of Records og godkjenning

Vi trenger en Transcript of Records (dokumentasjon på undervisning/eksamener)  fra vertsinstitusjonen for å kunne godkjenne utvekslingsoppholdet ditt. Det er en stor fordel om du får utstedt dette før hjemreise. Hvis eksamensresultatene ikke er klare på det tidspunktet, minn den lokale koordinatoren på å ettersende. Det er koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin som skal ha dokumentasjonen. Godkjent utvekslingsopphold legges inn i UiOs studentdatabase, hvorfra det jevnlig eksporteres data til Lånekassen. Eksamener avlagt ute fremkommer i StudentWeb under fanen "Resultater", det vil si en i underkategori helt nederst på denne siden som heter "Eksterne resultater". 

Rapport fra utvekslingsoppholdet

Alle som har utvekslet må levere rapport fra oppholdet.

MRSA

Alle som har utvekslet utenfor Norden må MRSA-testes ved hjemkomst. Det gjøres hos fastlege. Dokumentasjon må leveres ellers sendes koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin. Negativ MRSA-test er en forutsetning for å kunne følge klinisk undervisning i påfølgende semester, for å kunne ta klinisk muntlig eksamen hjemme og i det hele tatt for å kunne være i et klinisk miljø etter hjemkomst.

Studentlisens

Du som har utvekslet i modul 6 og avlagt eksamen ute, vil få studentlisens etter at kullet hjemme har avlagt sin eksamen. Dersom det er kjent allerede på det tidspunket at du ikke har bestått eksamen ute, vil du først få lisensen når eksamen er bestått. 

Hvis sensur på eksamen faller etter at du har mottatt lisensen og det viser seg at du har strøket, vil lisensen bli trukket tilbake inntil eksamen er bestått.

Dersom du har avlagt eksamen ved utvekslingsstedet tidligere enn kullet ditt kan man søke om å få studentlisens tidligere. Kontakt koordinator for utveksling og vedlegg dokumentasjon (epost fra koordinator ved utvekslingsstedet er tilstrekkelig) på bestått eksamen, så vil studieseksjonen sender over liste innen 1.juni/1.desember for tidligere lisens. Lisensen vil da bli tilgjengelig samme dag/første arbeidsdag etter. Etter denne datoen vil man få lisens sammen med kullet.

Alle kan sjekke sin autorisasjonsstatus og HPR-nummer (ID-nummer) på Helsedirektoratets nettsider. Her kan du også lese om vilkår for lisens under Yrkesgrupper - Lege: Lisens. Fullstendige vilkår for lisens finnes i Forskrift om lisens til helsepersonell.

 

 

Publisert 10. mars 2014 12:17 - Sist endret 15. okt. 2019 12:24