Praktiske ting før avreise og under utvekslingsoppholdet

Finansiering

Det finnes ulike former for finansiering ved utveksling.

Trygg i utlandet

Sett deg godt inn i UiOs råd for sikkerhet i utlandet.

Bekreftelse på utvekslingsopphold til Lånekassen

Innen et par måneder etter søknadsfrist vil forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet være lagt inn i UiOs studentdatabase (FS), hvorfra Lånekassen henter opplysninger. Det er ikke lenger nødvendig at du sender inn Lånekassens D-skjema.

Forsikring under utvekslingsoppholdet

Det er viktig at du har forsikring under utvekslingsoppholdet! Dette gjelder også ved utveksling i Norden og Europa. Vi anbefaler ANSAS forsikring for studenter i utlandet.

Utveksling til Australia: Hvis du er kunde i Lånekassen er du automatisk medlem av Folketrygden og kan dokumentere helseforsikring gjennom staten under utvekslingsoppholdet. Du trenger ikke kjøpe Overseas Students Health Cover (OSHC) som australske universiteter krever av andre utvekslingsstudenter.

Visum og oppholdstillatelse

Skal du utveksle til Argentina, Australia og Sør-Afrika, trenger du visum.

Australia

Medisin- og sykepleierstudenter som utveksler til Australia må sammen med visumsøknaden legge ved dokumentasjon på røntgen- og ev. legeundersøkeselse. Undersøkelsen foretas på Osloakutten http://www.osloakutten.no/visumattest/ etter at man har søkt visum. 

Svar fra vertsuniversitet

Offisielt svar fra vertsuniversitet kan normalt ventes henholdsvis i slutten av mai/første halvdel av juni og slutten av november/begynnelsen av desember. Dette vil imidlertid variere endel, avhengig av universitet og semesterstart. Svar og praktisk informasjon (gjerne om bolig, språkkurs m.m.) vil komme enten direkte til deg eller via Fakultetet. I noen tilfeller forventes du selv å skaffe deg den praktiske informasjonen på nettsidene til det aktuelle universitetet. Vær oppmerksom på at endel universitet har svært få studenthybler til rådighet. I slike tilfeller er de som regel behjelpelige med å formidle bolig på det private marked.

Semesterregistrering

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO i perioden du er på utveksling.

Publisert 10. mars 2014 12:17 - Sist endret 28. aug. 2020 13:34