Jobb og videre studier

Med en mastergrad i fluidmekanikk har du svært gode arbeidsmuligheter i næringsliv, forvaltning, undervisning og forskning. Hvilke arbeidsområder som er mest aktuelle, avhenger av hvilken spesialisering du har valgt.

Eksempler på arbeidsområder er høyteknologiske ingeniørbedrifter, oljeselskaper, forskningsinstitutter, IT-bedrifter, virksomheter rettet mot medisinsk forskning, forvaltning og undervisning.

For å oppnå undervisningskompetanse, må du ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forskerutdanning

Mastergraden kan åpne veien til en forskerkarriere gjennom ph.d.-studiet i realfag ved Universitetet i Oslo eller et annet norsk eller utenlandsk universitet. Den vanligste finansieringsmåten er et stipend fra universitetet eller fra forskningsrådet, det finnes også nasjonale og internasjonale prosjekter som tildeler stipender.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 10:32 - Sist endret 14. okt. 2019 14:48