Oppbygging og gjennomføring

Oppbygging og gjennomføring for deg som startet på masterprogrammet Mekanikk høsten 2019 eller tidligere.

Masterprogrammet endret navn fra mekanikk til fluidmekanikk og har fått to seprarate studieretninger. Se ny oppbygging og gjennomføring fra og med høsten 2020

Masterprogrammet Mekanikk er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Dette programmet tilbyr utveksling til Universitetssenteret på Svalbard

Emner

Valg av masteremner er avhengig av hvilken spesialisering og masteroppgave du sikter mot, og gjøres i samarbeid med kontaktperson eller veileder. Se liste over masteremner. Du tar emner på til sammen 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av om du velger lang eller kort masteroppgave.

Dette programmet har ingen obligatoriske emner.

Et typisk første semester kan bestå av MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk, MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens og IN5270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger.

MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens er nødvendig forkunnskap for MEK4470 – Beregningsorientert fluidmekanikk og TEK5620 – Avansert turbulensmodellering og simulering (nedlagt)MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens bygger på MEK2200 – Kontinuumsmekanikk.  Dersom du ikke har MEK2200 – Kontinuumsmekanikk fra før bør du ta MEK4020 – Viskøse væsker og elastiske stoffer i løpet av masterstudiet.

Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard lar seg best gjennomføre i tredje semester.

Nedenfor kan du se forslag til et generelt studieløp og forslag til utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Forslag til generelt studieløp

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne
2. semester Masteroppgave / Emne Emne Emne
1. semester MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens IN5270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Anbefalte emner for første og tredje semester:

Anbefalte emner for andre semester:

Andre anbefalte emner for tredje semester:

 

Forslag til studieløp for utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

 

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester AT-327  Arctic Offshore Engineering / AT-332  Physical Environmental Loads on Arctic Coastal and Offshore Structures / AT-334  Arctic Marine Measurements Techniques, Operations and Transport Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne
2. semester Emne Emne Masteroppgave / Emne
1. semester MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens IN5270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Instituttets frister knyttet til masterstudier.

Masteroppgave og veileder

Programmet tilbyr lang masteroppgave på 60 studiepoeng, og kort masteroppgave på 30 studiepoeng.

Du finner vanligvis fram til en passende masteroppgave og veileder ved å snakke med de ansatte i forskningsgruppen i Mekanikk ved Matematisk institutt.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Mekanikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 10:32 - Sist endret 14. okt. 2019 14:43