Studieopphold i utlandet

I dette studieprogrammet har du gode muligheter for å dra på utveksling. UiO samarbeider med universiteter over hele kloden, og studenter som har dratt ut melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor sitt fagområde.

Når kan du dra?

Det anbefales å reise ut i andre eller tredje semester av masterstudiet.

Hvor kan du reise?

Av universitetene UiO har avtaler med anbefales særlig følgende for studenter ved Matematisk institutt som ønsker å dra på utveksling:

Lyst til å dra et annet sted? Undersøk listene over avtalene til Matematisk institutt, alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Studieopphold på Svalbard

Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et spennende alternativ for studenter i Mekanikk. Du møter et internasjonalt studiemiljø og samarbeider med forskere som er eksperter på Arktis.

Studenter som har vært på utveksling

Ønsker du kontakt med matematikkstudenter som har vært på utveksling tidligere?

Valg av emner på utveksling 

Utvekslingen planlegger du i samarbeid med veilederen din slik at du velger emner som kan inngå som en del av masterprogrammet. Det kan også finnes muligheter for å jobbe med masteroppgaven hos partnerinstitusjoner. Du må søke om forhåndsgodkjenning av emnene før du drar. 

#Matematikkstudenter #PåTur

Matematisk institutts egen reiseblogg!

Utveksling ved MN-fakultetet

MN-fakultetets informasjonsside om utveksling.

Ut i verden

MN-fakultetets reiseblogg.

Kontakt

Har du spørsmål om utenlandsopphold som en del av masterprogrammet Mekanikk?


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO