Studiekvalitet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby et best mulig studieopplegg. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evalueringer av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evalueringer av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program.

Rapporter

Programledelsen gjør hvert år en vurdering av programmet. I tillegg blir det hvert fjerde år gjennomført en periodisk programevaluering, der også eksterne representanter deltar.

 

Årlige rapporter

Programrapport 2009/2010

 

Periodiske rapporter

Publisert 7. mai 2013 09:20 - Sist endret 7. mai 2013 09:20