Programmet tar ikke opp nye studenter

Studiekvalitet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby et best mulig studieopplegg. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evalueringer av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evalueringer av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program.

Rapporter

Programledelsen gjør hvert år en vurdering av programmet. I tillegg blir det hvert fjerde år gjennomført en periodisk programevaluering, der også eksterne representanter deltar.

 

Årlige rapporter

Programrapport 2009/2010

 

Periodiske rapporter

Publisert 7. mai 2013 09:20 - Sist endret 7. mai 2013 09:20