Hva lærer du?

Studieprogrammet er tverrfaglig med vekt på materialer, energi og nanoteknologi. Men du får også en solid basis i kjemi, fysikk, matematikk og informatikk, og dermed en bred utdannelse innen naturvitenskap og teknologi. Du har også mulighet til å lære noe om cellebiologi og genetikk i studiet.

Kunnskapsmål

  • Ha innsikt i grunnleggende fysikk og kjemi relevant for materialer, energi og nanoteknologi.
  • Kunne beskrive og klassifisere materialer.
  • Kunne beskrive og diskutere ulike energisystemer.
  • Kunne klassifisere og beskrive grunnprinsipper innen nanoteknologi.

Ferdighetsmål

  • Kunne relatere materialers struktur med grunnleggende fysikalske egenskaper.
  • Kunne analysere hvordan material egenskaper endres med nanodimensjoner.
  • Kunne analysere data, vurdere usikkerhet og kritisk oppsummere resultater fra prosjekt og laboratorium oppgaver.
  • Kunne bruke analytiske og numeriske metoder ved problemløsning.
  • Kunne forholde deg til tidsfrister.
  • Kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00