Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.

Hos oss får du kunnskap til å bidra til en bedre verden, gjennom teknologi og utvikling av nye materialer. Mange sier nanoteknologi er den nye industrielle revolusjonen, ettersom fysikkens lover endres på nanometernivå. Innovasjon, utvikling og evnen til å tenke nytt settes i fokus når studentene lærer om dagens og fremtidens energikilder og teknologi.

Kort om studieprogrammet

Dette er et tverrfaglig program, hvor du får en solid basis i kjemi, fysikk, matematikk og informatikk og en bred utdannelse innen naturvitenskap og teknologi.

Du lærer om materialers oppbygging og hvordan deres egenskaper endres på nanonivå. Sentralt er grunnprinsippene innen nanoteknologi og energimaterialer.

5 studenter forteller om studieprogrammet

Hvorfor velge Materialer, energi og nanoteknologi

Mange velger dette programmet fordi de er interessert i kunnskap som kan brukes til å utvikle fornybare energisystemer, supereffektive datamaskiner eller påvirke myndigheter og samfunn i fremtiden. Her får du også kompetanse i nanoteknologi, som mange mener er sentralt i den neste store industrirevolusjonen.

Databeregninger - unikt ved UiO

UiO er det første universitet i verden hvor du som student får ta i bruk databeregninger allerede fra begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger. Se hvordan databeregninger revolusjonerer studiehverdagen for to av studentene våre:

 

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.

Nye studenter får et faglig og sosialt nettverk på UiO fra første dag gjennom fadderordningen. Studentforeningen MENAgeriet arrangerer hytteturer, bedriftsbesøk, populærvitenskapelige foredrag og mye mer som skaper spenning. Les mer om studiemiljø.

Studieopphold i utlandet

Alle studenter kan ta deler av studiet i utlandet. Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til blant annet Europa, USA og Australia. Dette er mest aktuelt i femte og/eller sjette semester. Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Du kan fortsette med en mastergrad i Materialer, energi og nanoteknologi, Fysikk, Kjemi, Elektronikk og datateknologi eller Innovasjon og entreprenørskap. Det er også mulig å kombinere dette studiet på masternivå med Gründerskolen. En mastergrad kan videre kvalifisere deg til forskning gjennom ph.d.-studiet.

Vi anbefaler deg å ta en mastergrad for å konkurrere om de jobbene som er faglig mest utfordrende. Etter mastergrad er du ettertraktet hos SINTEF, Institutt for energiteknikk, Statoil, Aker Solutions, Jotun og Statkraft, DNV GL (Det Norske Veritas), Kripos, i Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet eller som lærer. Med en doktorgrad har du en fremtid som forsker ved universiteter og forskningsinstitutter eller i bedrifter. Flere tidligere studenter har også startet egen relevant gründervirksomhet.

Avanserte materialer og bærekraftige energiløsninger er satsingsområder innenfor både norsk og internasjonalt næringsliv og forskning. Studieprogrammet er satt sammen for å gi deg både bredde og dybde, slik at du lettere skal kunne møte de utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden. Les mer om videre studier og jobb.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. nov. 2016 18:25