Programmet tar ikke opp nye studenter

Materialer, energi og nanoteknologi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.

Fem studenter forteller om studieprogrammet

 

Hva kan du jobbe med?

  • kristine-i-kontoret_507x338 Mellom realfag og mennesker 19. juni 2019 11:08

    Da Kristine gikk på videregående falt hun for realfag. Da hun studerte falt hun for menneskene. Som prosjektleder ved Naturfagsenteret kombinerer hun de to lidenskapene.

  • mahnaz-moradian-vortex2 Toppmotivert i solcelleteknologien 31. mars 2016 13:02

    Amalie hadde sommerjobb på det hypermoderne laboratoriet til Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved UiO. Der bidro hun til å lage bedre og mer effektive solceller, og fikk styrket drømmen om å bli forsker.