Jobb og videre studier

Våre kandidater arbeider for eksempel med utvikling av solceller, i Kripos, som rådgiver i Olje- og energidepartementet, innen legemiddelindustrien eller som materialforsker ved SINTEF eller Institutt for energiteknikk.

Dette er bare noen få eksempler. Avanserte materialer og bærekraftige energiløsninger er satsningsområder både i norsk næringsliv og forskning. Studieprogrammet er satt sammen for å gi deg både bredde og dybde. Slik kan du lettere møte de utfordringene næringslivet står ovenfor i dag og i fremtiden.

Flere av lærerne som underviser på programmet er involvert i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved UiO, som har sterke bånd til industrien og samarbeider med bedrifter/forskningsinstitusjoner som FMESOL , Statoil, REC, Tandberg Data, Sensonor, Institutt for energiteknikk og SINTEF. Flere av lærerne har også vært involvert i store nasjonale forskningsatsninger som FUNMAT og NANOMAT .

Forskningsmiljøene som er involvert har dessuten gitt grobunn for flere mindre bedrifter. Arbeidsmulighetene er derfor varierte og gode. Du stiller dog klart sterkest i konkurransen om de interessante jobbene dersom du bygger på bachelorgraden med en mastergrad.

 

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. feb. 2020 12:50