Jobb og videre studier

Våre kandidater arbeider for eksempel med utvikling av solceller, i Kripos, som rådgiver i Olje- og energidepartementet, innen legemiddelindustrien eller som materialforsker ved SINTEF eller Institutt for energiteknikk.

Dette er bare noen få eksempler. Avanserte materialer og bærekraftige energiløsninger er satsningsområder både i norsk næringsliv og forskning. Studieprogrammet er satt sammen for å gi deg både bredde og dybde. Slik kan du lettere møte de utfordringene næringslivet står ovenfor i dag og i fremtiden.

Flere av lærerne som underviser på programmet er involvert i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved UiO, som har sterke bånd til industrien og samarbeider med bedrifter/forskningsinstitusjoner som FMESOL , Statoil, REC, Tandberg Data, Sensonor, Institutt for energiteknikk og SINTEF. Flere av lærerne har også vært involvert i store nasjonale forskningsatsninger som FUNMAT og NANOMAT .

Forskningsmiljøene som er involvert har dessuten gitt grobunn for flere mindre bedrifter. Arbeidsmulighetene er derfor varierte og gode. Du stiller dog klart sterkest i konkurransen om de interessante jobbene dersom du bygger på bachelorgraden med en mastergrad.

Med bachelorgrad fra dette programmet vil du være kvalifisert for videre studier på masterprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi (master - to år) (Error: [val localized([('ref.comp.' + status)])]: No message found under code 'ref.comp.viderefort' for locale 'no_NO'. . Studenter fra programmet vil også kunne kvalifisere seg for masterprogrammene Kjemi (master - to år) , Fysikk (master - to år) og Elektronikk og datateknologi (master - to år) (Error: [val localized([('ref.comp.' + status)])]: No message found under code 'ref.comp.viderefort' for locale 'no_NO'. . Her vil det være krav til valg av frie emner.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. nov. 2015 09:26