Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i materialer, energi og nanoteknologi er et tverrfaglig studieprogram. Studier av materialer, energi og nanoteknologi krever en god bakgrunn i fysikk og kjemi, og sammen med matematikk og informatikk utgjør disse fagene en felles, obligatorisk del de tre første semestrene. Nanoteknologi og fag knyttet til dette dekkes gjennom egne obligatoriske emner gjennom studiet. F.o.m. semester fire kan du velge fordypning mot fysikk eller kjemi, og du kan videre velge emner avhengig av spesialisering og interesse.

6. semester Fordypning Fordypning EXPHIL03 – Examen philosophicum *
5. semester MENA3300 – Nanoteknologi KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk / FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk Valgfritt emne
4. semester MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt) MENA3100 – Materialkarakterisering / FYS2140 – Kvantefysikk Valgfritt emne
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført) MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

Følgende emner er obligatoriske i studieprogrammet:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2015 kreves følgende HMS-emner:

I tillegg kreves HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet for deltagelse på laboratorieøvelser på visse emner i programmet (sjekk emnesidene).

  For studenter som startet på programmet fra og med høsten 2012 til og med våren 2015 gjelder følgende HMS-krav:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

 

Fordypningsemner/valgfrie emner

Fra 4. semester har du en del valgbare emner. Noen av valgene gir bachelorgraden fordypning mot kjemi eller fysikk, mens andre valg gir ytterligere spesialisering. Alle "lovlige" kombinasjoner gir bachelorgrad i Materialer, energi og nanoteknologi, men du bør være oppmerksom på eventuelle opptakskrav til de forskjellige masterprogrammene.

De to fordypningsemnene i 6. semester (markert med blå farge i tabellene) skal være emner på 2000-, 3000- og evt. 4000-nivå, med KJM-, FYS-, MENA- eller MBV-kode. Merk at bachelorgraden kan inneholde inntil 20 studiepoeng med 4000-emner.

De valgfrie emnene (markert med grønn farge i tabellene) kan velges fritt blant alle bacheloremner ved UiO. Merk at emner ved andre fakultet kan kreve at du søker om studierett ved det aktuelle fakultet. For oversikt over søknadsfrister, se /studier/admin/melding/

Også utdanning tatt ved andre godkjente utdanningsinstitusjoner kan inngå. Dersom du tar emner utenfor UiO må du søke om å få disse godkjent ved en faglig vurdering av din eksterne utdannelse.

Vi vil orientere og veilede om de valgene du kan gjøre underveis i studieløpet, men en forsmak gis uansett her. Anbefalte emnekombinasjoner i semester 4, 5 og 6 for de forskjellige fordypningene er som flg.:

Fordypning mot kjemi:

6. semester KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført) KJM-MENA3300 – Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (videreført) EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester MENA3300 – Nanoteknologi KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk MENA3200 – Energimaterialer / KJM3800 – Petrokjemi (videreført)
4. semester MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt) MENA3100 – Materialkarakterisering Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning mot fysikk:

6. semester FYS2130 – Svingninger og bølger / FYS2150 – Eksperimentalfysikk FYS3320 – Fysikk og energiressurser (nedlagt) / FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (videreført) / MENA3100 – Materialkarakterisering EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester MENA3300 – Nanoteknologi FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk FYS2210 – Halvlederkomponenter (videreført) / MENA3200 – Energimaterialer
4. semester MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt) FYS2140 – Kvantefysikk Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Karaktersetting i de emnene som inngår i studiet vil delvis være basert på vurderinger underveis i semesteret, f.eks. lab-rapporter, (gruppe)prosjekter og/eller deleksamener. I tillegg har nesten alle emner en avsluttende skriftlig- eller muntlig eksamen.

Det er mulig å ta studiet på deltid. Ved et slikt behov bør du i forkant av studiestart ta kontakt med en studieveileder ved Kjemisk institutt( studieinfo@kjemi.uio.no ), som vil hjelpe deg med å sette sammen en fornuftig studieplan.

For oversikt over utvekslingsmuligheter se fellestekster under programsidene.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i materialer, energi og nanoteknologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31