Mandat

Medlemmer V2013-H2016:

Ola Nilsen

Reidar Haugsrud

Bengt Gunnar Svensson

Edouard Monakhov

 

Anja Olafsen Sjåstad (Vara)

Lasse Vines (Vara)

Studentrepresentant (ikke avklart enda)

Vara studentrepresentant (ikke avklart enda)

Katrine Langvad - Programkoordinator

 

Mandat

Programrådet for MENA har fått sitt mandat fra Fysisk institutt.

 

Innkallinger og referater:

2012

2013

2014

2015

2016

 

Publisert 10. okt. 2012 10:36 - Sist endret 14. okt. 2016 13:24