Programmet tar ikke opp nye studenter

referat-26092014

   
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI,
FREDAG 26.SEPTEMBER 2014 kl. 09.15, ROM V139 (FYSIKKBYGNINGEN).
 
Varighet: 09.15-10.30
   
Til stede: Nilsen, Haugsrud, Vines, Slagtern Fjellvåg (student), Langvad
Ikke til stede: Monakhov, Hubred Nygård (student), Rannem Bilden (student)
 
MENA15/14 Innkalling og referat
  Vedtak: Innkalling og referat er godkjent
   
MENA16/14 Informasjonssaker
a) Opptakstallene for MENA, bachelor og master, høsten 2014, ble gjennomgått.
   
b) Høstens semesterstart ble diskutert. Alle var enige i at det hadde gått bra!
  Nytt for høsten 2014 var at MENAgeriet hadde styringen på hele opplegget rundt semesterstartuken, uten å måtte forholde seg til opplegget til FAM og ELDAT.
  Studentene synes det fungerte mye bedre.
  Programseminaret fungerte veldig bra, og vi har KUN hørt "lovord" fra de nye studentene!
   
c) Informasjon om revideringen av bachelor- og masterprogrammene.
  En ressursgruppe ble opprettet for MENA, bestående av: Ola Nilsen, Reidar Haugsrud, Lasse Vines, Truls Norby (ved behov), Asbjørn S. Fjellvåg (studentrepresentant) og Katrine Langvad (programkoordinator).
  Første møte med ressursgruppen var 6.oktober kl 14.15.
   
  Programrådsleder informerte om at han også sitter i en gruppe på Kjemisk institutt som skal ta for seg problemstillingen "hva er en kjemiker".
   
d) MENAgeriets program for høsten ble gjennomgått:
  -Vorspiel på Alkymisten
  -MENA-dagene
  -NAFUMA - tidligere MENA-studenter forteller om "livet etter MENA"
  -Ølbrygging
  -MENAgeriet fyller 10 år! Det skal arrangeres galla
   
MENA17/14 Referatsaker
  Referatsakene ble gjennomgått
   
MENA018/14 Informasjon fra S- og U-møte på Kjemisk institutt og SUFU på Fysisk institutt.
  S- og U-møte:
  MENA-studenter som skal ta KJM-MENA4010 MÅ ta HMS-delen på kjemisk institutt.
  Hvis en MENA-student tar 3 moduler av KJM-MENA4010, må den ene modulen være HMS-modulen
   
  SUFU: Intet av interesse for programrådet
   
   
  EVENTUELT
   
   
  Ola Nilsen
  Programrådsleder Katrine Langvad
    Programkoordinator
   

 

Publisert 7. jan. 2015 13:21