innkalling-12012015

FYSISK INSTITUTT
 
INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI
MANDAG 12.JANUAR 2015, KL 09.00, PÅ LUNSJROMMET (INNENFOR EKSPEDISJONEN PÅ FYSISK INSTITUTT)
 
MENA01/15 Innkalling og referat
   
  Forslag til vedtak:
a) Innkalling godkjennes
b) Referat godkjennes
   
MENA02/15 MAT-INF1100L - erfaringer
  MAT-INF1100L ble undervist for første gang høsten 2014. Hvordan har det gått?
   
MENA03/15 Årlig programevaluering for skoleåret høst 2013 og vår 2014 (bachelor og master).
  Mot slutten av hvert studieår skal det gjennomføres en programevaluering av bl.a. rekrutering, opptak og gjennomføring.
  Evalueringen gjøres i forbindelse med et programrådsmøte. Det er utarbeidet et skjema med noen relevante spørsmål som programrådet må diskutere.
  Skjemaet fylles ut samtidig som spørsmålene diskuteres, og denne rapporten skal til slutt leveres til studieadministrasjonen på Fysisk institutt
   
MENA18/14 Informasjon fra S- og U-møte på Kjemisk institutt og SUFU på Fysisk institutt.
   
   
  Ola Nilsen
  Programrådsleder Katrine Langvad
    Programkoordinator

 

Publisert 7. jan. 2015 13:21 - Sist endret 7. jan. 2015 13:39