innkalling-30042015

FYSISK INSTITUTT
 
INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI
TORSDAG 30.APRIL 2015, KL 10.15 PÅ ROM V139.
 
MENA05/15 Innkalling og referat
   
  Forslag til vedtak:
a) Innkalling godkjennes
b) Referat godkjennes
   
MENA06/15 MAT-INF1100L - erfaringer
  MAT-INF1100L ble undervist for første gang høsten 2014. Vi har nå fått tilsendt evalueringen av emnet.
  Resultatet av evalueringen kan brukes for å diskutere om det har vært en god løsning å la MENA-studentene ta MAT-INF1100L, eller om de bør gå tilbake til MAT-INF1100 evt. INF1100.
   
MENA07/15 InterAct-prosessen, neste fase.
 

I neste fase av InterAct-prosessen er det læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorprogrammene som skal på plass (Forslag til felles føringer fra MN).

  Informasjon om prosessen videre.
   
MENA08/15 Semesterstart og programseminar høsten 2015.
  Informasjon om årets semesterstart.
   
MENA09/15 Oppbygging av MENA-programmet, og kollisjoner i undervisningen mellom emner som studentene tar samtidig.
  Studentene har informert om at det har oppstått kollisjoner mellom emner som MENA-studentene kan velge å ta samtidig i et semester.
  Studentene ønsker en diskusjon rundt oppbyggingen av programmet.
  Studentene informerer.
   
MENA10/15 Informasjon fra S- og U-møte på Kjemisk institutt og SUFU på Fysisk institutt.
   
   
  Ola Nilsen
  Programrådsleder Katrine Langvad
    Programkoordinator

 

Publisert 28. apr. 2015 13:05 - Sist endret 13. okt. 2015 13:15