innkalling-12012015

FYSISK INSTITUTT
 
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI
MANDAG 12.JANUAR 2015, KL 09.00, PÅ LUNSJROMMET (INNENFOR EKSPEDISJONEN PÅ FYSISK INSTITUTT)
 
Til stede: Nilsen, Haugsrud, Vines, Svensson, Rannem Bilden (student), Slagtern Fjellvåg (student) og Langvad Stensløkken
Varighet: 09.00-10.15
 
MENA01/15 Innkalling og referat
  Innkalling og referat ble godkjent
   
MENA02/15 MAT-INF1100L - erfaringer
  MAT-INF1100L ble undervist for første gang høsten 2014. Hvordan har det gått?
  Studentene sier at det rent teknisk har gått bra, men at de fortsatt trenger mer programmeringstrening, også i andre halvdel av emnet. MENA-studentene var fornøyd med at de hadde samme gruppelærer hele semesteret og at de hadde muligheten til å velge to fysikk-obliger hvis de ønsket det. De var også fornøyd med eksamen.
  Vi hadde ikke tilgang til evalueringen av emnet ved tidspunktet for programrådsmøtet, så den delen tar vi opp igjen på neste møte.
   
MENA03/15 Årlig programevaluering for skoleåret høst 2013 og vår 2014 (bachelor og master).
  Mot slutten av hvert studieår skal det gjennomføres en programevaluering av bl.a. rekrutering, opptak og gjennomføring.
  Evalueringen ble gjennomført og rapporten (bachelor og master) er levert til ledelsen ved Fysisk institutt.
   
MENA18/14 Informasjon fra S- og U-møte på Kjemisk institutt og SUFU på Fysisk institutt.
  Ola Nilsen orienterte om at KJM5150 legges ned. Deler av emnet tas inn i emnet KJM3120. Fysisk institutt må påse at de studentene som har KJM5150 i planen sin for masterstudiet, må få ta KJM3120 istedenfor.
  Ingen relevante saker fra SUFU på Fysisk institutt.
   
  Ola Nilsen
  Programrådsleder Katrine Langvad
    Programkoordinator

 

Publisert 28. apr. 2015 11:30 - Sist endret 28. apr. 2015 11:40