referat-20102015

FYSISK INSTITUTT
 
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI
TIRSDAG 20.OKTOBER, KL 09.15 PÅ ROM ØU52 (inGap - Kjemibygningen)
 
MENA11/15 Innkalling og referat
   
a) Innkalling godkjent
b) Referat godkjent
   
MENA12/15 Oppmøtetall for MENA-bachelor og MENA-master høsten 2015.
  Programkoordinator informerte.
   
MENA13/15 Referatsaker
1) Olav Thorsen - innvilget 6 uker utsettelse på innlevering av masteroppgaven på bakgrunn av legeattest.
2) Asbjørn Slagtern Fjellvåg - innvilget 5 mnd utsettelse på innlevering av masteroppgaven på bakgrunn av søknad om deltid for å kunne drive med sykling på toppnivå.
3) Hanna Elina Melteig - innvilget 2 mnd utsettelse på innlevering av masteroppgaven på bakgrunn av relevant jobb.
4) Marius Mordal Bakke - innvilget søknad om spesialpensum 10sp
   
MENA14/15 InterAct-prosessen, neste fase.
  Orientering om prosessen.
   
MENA15/15 Ekstern programkoordinator
  Programrådet ble på nytt bedt om å finne en person som kan fungere som ekstern programrådgiver ved periodiske evalueringer av programmet.
  De samme to personene som ble foreslått i 2014, ble igjen foreslått: Per Lundgren, Department of Microtechnology and Nanoscience (Chalmers University of Technology) og Egil Bakken, har jobbet lenge i SINTEF, underviser nå på F21. Er de fortsatt aktuelle?
   
MENA16/15 Informasjon fra S- og U-møte på Kjemisk institutt og SUFU på Fysisk institutt.
   
  Annet
   
  Ola Nilsen
  Programrådsleder Katrine Langvad
    Programkoordinator

 

Publisert 14. okt. 2016 13:21 - Sist endret 14. okt. 2016 13:42