referat-30042015

FYSISK INSTITUTT
 
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI
TORSDAG 30.APRIL 2015, KL 09.15, PÅ ROM V139.
 
Til stede: Nilsen, Rannem Bilden (student), Slagtern Fjellvåg (student), Hubred Nygård (student) og Langvad Stensløkken
Ikke til stede: Svensson, Haugsrud, Monakhov
Varighet: 09.00-12
 
MENA05/15 Innkalling og referat
  Innkalling og referat ble godkjent
   
MENA06/15 MAT-INF1100L - erfaringer
  MAT-INF1100L ble undervist for første gang høsten 2014.
  Programrådet gikk igjennom evalueringen av emnet som Institutt for Matematikk har gjennomført.
  Det ble kommentert at studentene svarte dårlig på spørsmål om programverktøy på eksamen.
  Men studentene er stort sett fornøyd med emnet og ønsker å fortsette med det.
  Et spørsmål fra studentene var om MAT-INF1100 og INF1100 kan godkjennes som MAT-INF1100L? Det blir tatt opp igjen på neste programrådsmøte.
   
MENA07/15 InterAct-prosessen, neste fase.
  Det ble informert om neste fase i InterAct prosessen.
  Felles føringer for læringsutbyttebeskrivelser
   
MENA08/15 Semesterstart og programseminar høsten 2015.
  Det ble informert om programmet for semesterstartuka samt opplegg for programseminaret.
   
MENA09/15 Oppbygging av MENA-programmet, og kollisjoner i undervisningen mellom emner som studentene tar samtidig.
  Studentene informerte om at det har oppstått kollisjoner mellom emner som MENA-studentene kan velge å ta samtidig i et semester.
  Det viser seg at flere av MENA-studentene tar kombinasjonen FYS2130, FYS2140 og MENA3000. En kombinasjon som ikke har vært vanlig tidligere, og som dermed har gitt kollisjoner i timeplanen.
  Det er derfor ønskelig at det tas hensyn til ved timeplanleggingen av våren 2016.
  Det er også ønskelig at det tas hensyn til kombinasjonene FYS2140 og KJM2600 samt FYS2140, MENA3000 og FYS3410.
   
  I tillegg ble det kommentert at teksten og oppbyggingen som står på programsiden må revideres:
  1) Det står: "Følgende emner anbefales..." - ta bort MBV1010 fra tabellen og la det heller stå "valgfritt"
  2) I tabellen der FYS2140 står, kan det heller byttes ut med "velg 1 av ..."?
   
MENA10/15 Informasjon fra S- og U-møte på Kjemisk institutt og SUFU på Fysisk institutt.
  Nilsen informerte om at GEO-KJM1040 Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi, ikke har fungert bra.
  Kjemistudentene ønsker heller å ta INF1100.
   
  Annet
  Det ble informert om at programrådet nå må finne en ekstern programrådgiver.
   
   
   
   
  Ola Nilsen
  Programrådsleder Katrine Langvad
    Programkoordinator

 

Publisert 13. okt. 2015 13:41 - Sist endret 13. okt. 2015 14:07