Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler våre studenter å ta ett til to semester i utlandet.

Fysisk institutt har utvekslingsavtaler med universiteter i følgende land: USA, Frankrike, Tyskland, Nederland.

Kjemisk institutt har tilsvarende utvekslingsavtaler med universiteter i følgende land: Italia, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland.

Det er generelt mest aktuelt med utenlandsopphold i 5. og/eller 6. semester.

For programmet Materialer, energi og nanoteknologi kan man som alternativ ha utenlandsopphold i 4.- i stedet for 6. semester, normalt ved at obligatoriske emner i 4. semester i stedet tas i 6. semester.

MN-fakultetet har også utvekslingsavtaler med mange universiteter utenlands.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

 
 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. apr. 2014 14:42