Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hva lærer du?

Etter endt studie vil du være en dyktig problemløser med evne til å vurdere og løse oppgaver som krever kunnskap innen matematikk og informatikk. Du vil også utvikle dine analytiske evner som gjør at du fort kan sette deg inn i andre fagområder med innslag av matematikk.

Overordnet læringsutbytte

  • Inngående kjennskap til et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen de aktuelle fagene.
  • God kjennskap til teori og hvordan denne kan brukes til utvikling av alternative metoder og teknikker.

Kunnskapsmål

  • Inngående kjennskap til klassiske matematiske felt som kalkulus, lineær algebra og analyse.
  • Kjennskap til matematiske metoder, både analytiske teknikker og numeriske metoder, innen de ovennevnte områdene.
  • Gode kunnskaper om programmering og overordnet kunnskap om hvordan datamaskinen fungerer.
  • Kjennskap til noen moderne anvendelser av den teoretiske kunnskapen.

Ferdighetsmål

  • Kunne gå inn i kompliserte, praktiske problemstillinger, gjenkjenne struktur og formulere problemet matematisk, finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder og tolke løsningene.
  • Ha gode praktiske ferdigheter både i generell og mer matematisk programmering.
  • Kunne samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.
  • Kunne formulere seg godt, på en vitenskapelig måte, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Læringsmål for hver studieretning

Anvendt matematikk (kull 10 og seinere)
Biomatematikk (kull 12 og seinere)
Dataanalyse
Finans, forsikring, risiko
Matematikk
Mekanikk og teknologi

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. apr. 2014 11:40