Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?