Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk. Siste frist for å oppnå en bachelorgrad med det gamle programmet er høsten 2024. Etter dette må du søke deg inn på det nye MAMI-programmet for å oppnå en grad .

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?