Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

Hva kan du jobbe med?

  • 20160304_magnus-vigeland_vortex Matematikk, genetikk og akrobatikk 10. juli 2017 14:44

    Matematiker Magnus Dehli Vigeland var innom både sirkusskole, Newton og klippestuping før han endte opp ved Avdeling for medisinsk genetikk på Oslo Universitetssykehus.

  • rebekka-1---liten Konsulentkarriere med matte og informatikk 10. juli 2017 14:44

    Matematikk- og informatikkstudiene lærte Rebekka Mørken Valdmanis om problemløsning og nysgjerrighet. Som konsulent i Accenture bruker hun disse kvalitetene hver dag.