Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Du har gode jobbmuligheter etter et bachelorstudium i Matematikk, informatikk og teknologi

Hvilke arbeidsområder som er mest aktuelle, avhenger av hvilken fordypning du har valgt. Noen muligheter er ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåkning, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Med mastergrad får du enda flere yrkesmuligheter, blant annet innen høgskole, universitet og forskningsinstitutter, og du vil uansett valg av yrke kunne regne med å få mer interessante arbeidsoppgaver. Avhengig av hvilke valg du gjør underveis, vil studieprogrammet Matematikk, informatikk og teknologi gjøre deg kvalifisert for masterstudier innen fagområdene bioinformatikk/biostatistikk, computational science, computational physics, finans, forsikring, informatikk, matematikk, mekanikk, signal/bildebehandling, statistikk.

Under følger en liste med masterprogrammer som kan være aktuelle å gå videre med etter fullføring av bachelorgraden i Matematikk, informatikk og teknologi. Hvilke masterprogrammer som er aktuelle kan avhenge av hvilken studieretning du har i bachelorgraden.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. feb. 2017 15:16