Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016
 

For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i Matematikk, informatikk og teknologi innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye, MAMI-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

Studieprogrammet Matematikk, informatikk og teknologi er et treårig studium. Studiet er bygget opp av en grunnblokk, fordypningsgruppe og noen emner som kan velges mer fritt. I tillegg er ex.phil. obligatorisk i alle studieretningene, men det vil variere noe fra studieretning til studieretning når man tar dette.

Beskrivelser av oppbygning av den enkelte studieretning finner du her:

6. semester Fordypningsemne Fordypningsemne/Valgfritt emne Valgfritt emne
5. semester Fordypningsemne Fordypningsemne/Valgfritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum /Valgfritt emne
4. semester Fordypningsemne Fordypningsemne/Valgfritt emne Valgfritt emne
3. semester MAT1120 – Lineær algebra Fordypningsemne/Valgfritt emne Fordypningsemne
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra FYS-MEK1110 – Mekanikk / STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering / MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) **
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) *
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

De tre første semestrene utgjør grunnblokken i programmet.

Disse emnene er obligatoriske i studieprogrammet

I tredje semester kan du i henhold til ønsket studieretning velge flere emner i blant annet informatikk, fysikk, mekanikk og statistikk. Dette er et studieprogram som favner mange fagområder og det er derfor store valgmuligheter. Under de ulike studieretningene finner du mer informasjon om fagvalg.

Undervisningen i de fleste emnene vil bestå av forelesninger, undervisning i mindre grupper og plenumsregning. I gruppeundervisningen er det ofte viderekommende studenter som står for veiledning og undervisning. Målet er at man skal få et variert undervisningstilbud.

* Hvis INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) er bestått vårsemesteret 2007 eller tidligere, kan du bruke dette i stedet for INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) .

** I studieretninga Biomatematikk og Mekanikk og teknologi tas MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt)/MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse i andre semester og INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) i fjerde semester.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2015 kreves følgende HMS-emner:

For studenter som startet på programmet fra og med høsten 2012 til og med våren 2015 gjelder følgende HMS-krav:

MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet

For mer informasjon, se egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

 

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i matematikk, informatikk og teknologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. okt. 2020 10:08