Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Studieretninger