Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hva lærer du?

Studieretningen Anvendt matematikk fokuserer på matematisk problemløsning med datamaskinen som et sentralt verktøy. Et sentralt tema er numeriske metoder og implementasjon av disse på datamaskin, gjerne motivert ut fra en passende anvendelse innen teknologi eller naturvitenskap.

Den naturlige fortsettelsen er et masterstudium i Computational Science. Ved å supplere med passende valgfrie emner, kan du også kvalifisere til opptak til flere andre masterstudier.

Kunnskapsmål

  • Inngående kjennskap til matematikk og/eller informatikk med en matematisk innfallsvinkel.
  • Inngående kjennskap til numeriske løsningsmetoder og deres matematiske egenskaper.
  • Bred kunnskap om programmering særlig i teknisk/matematisk retning.

Ferdighetsmål

  • Avansert problemløsning innen matematikk og/eller informatikk.
  • Videreutvikling og tilpassing av numeriske metoder.

Generell kompetanse

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. apr. 2013 07:39