Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hvorfor velge denne retningen?

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

Stadig nye prosesser og objekter modelleres og simuleres ved hjelp av matematikk og datamaskiner. Dette gir et stort behov for personer med god matematisk bakgrunn, men som også kan bruke datamaskinen til problemløsing.

Studieretningen i Anvendt matematikk tar sikte på å utdanne nettopp slike kandidater. Det er en moderne, tverrfaglig studieretning der matematikk og beregninger på datamaskin står sentralt, og et studium innen anvendt matematikk vil derfor gjøre deg svært ettertraktet i arbeidslivet.

Faglig sett kombineres kunnskaper i matematikk og informatikk, eventuelt supplert med en klassisk naturvitenskap.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 13:53