Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Anvendt matematikk (studieretning)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

Stadig nye prosesser og objekter modelleres og simuleres ved hjelp av matematikk og datamaskiner. Dette gir et stort behov for personer med god matematisk bakgrunn, men som også kan bruke datamaskinen til problemløsing.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?