Programmet tar ikke opp nye studenter

Anvendt matematikk (studieretning)

Stadig nye prosesser og objekter modelleres og simuleres ved hjelp av matematikk og datamaskiner. Dette gir et stort behov for personer med god matematisk bakgrunn, men som også kan bruke datamaskinen til problemløsing.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?