Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Jobb og videre studier

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.
 

Studiet i Anvendt matematikk gir deg en bred bakgrunn for problemløsning med matematikk i kombinasjon med informatikk. Dette er verktøy som brukes mye innen forskning og industri, og en slik bakgrunn er etterspurt i arbeidslivet.

Vi anbefaler deg sterkt å fortsette studiet med et masterprogram. Den mest naturlige forsettelsen er et masterstudium i Computational Science, men ved passende valg av valgfrie emner, vil kan du kvalifisere for opptak til disse masterprogrammene:

Typiske temaer for forskningsoppgaven kan være:

  • geometrisk modellering av flater, f.eks. i bildesign,
  • simulering av kollisjon av asteroide mot jordkloden,
  • matematisk modellering av den elektriske aktiviteten i hjertet og hjerteinfarkt,
  • datasimuleringer i kvantefysikk og kvantekjemi.

Med denne bakgrunnen vil du i arbeidslivet fremstå som en moderne ingeniør og være pådriver i å bruke datamaskinen aktivt som et laboratorium.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 13:54