Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i Matematikk, informatikk og teknologi innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye, MAMI-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

I studieretningen Anvendt matematikk kan du velge om du vil fordype deg i matematikk eller informatikk. Du kan også kombinere med emner fra andre fagfelt, for eksempel mekanikk eller statistikk.

Tabellen nedenfor viser et studieløp som inkluderer alle obligatoriske emner og fordypningemner.

6. semester Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicum Valgfritt emne
5. semester Fordypningsemne Fordypningsemne Valgfritt emne
4. semester Fordypningsemne MAT-INF2360 – Anvendelser av lineær algebra (nedlagt) Valgfritt emne / STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse / Valgfritt emne Valgfritt emne/MAT-IN3110 – Innføring i numerisk analyse (videreført)
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering* / MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse* INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

*STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering er anbefalt i andre semester, men studenter som ønsker å ta en del mekanikkemner som valgfrie emner anbefales å ta MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse i andre semester. STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering må da tas i fjerde eller sjette semester. Ta gjerne kontakt om du vurderer dette.

Obligatorisk fordypningsemne

I tillegg må én av disse to spesialiseringene velges:

Spesialisering i matematikk

og 2 av følgende emner:

Et eksempel på et studieløp i Anvendt matematikk med spesialisering i matematikk er gitt i tabellen under. Merk at det enkelte fordypningsemne går enten om våren eller høsten, og det er helt i orden å for eksempel ta de to fordypningsemnene i 5. semester heller enn et i 5. og et i 6. semester. EXPHIL03 – Examen philosophicum går både vår og høst og kan flyttes til et annet semester.

6. semester Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicum Valgfritt emne
5. semester MAT3400 – Lineær analyse med anvendelser Fordypningsemne Valgfritt emne
4. semester MAT2400 – Reell analyse MAT-INF2360 – Anvendelser av lineær algebra (nedlagt) Valgfritt emne / STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse / Valgfritt emne Valgfritt emne/MAT-IN3110 – Innføring i numerisk analyse (videreført)
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering / MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Spesialisering i informatikk

og 2 av følgende emner:

Et eksempel på et studieløp i Anvendt matematikk med spesialisering i informatikk er gitt i tabellen under. Merk at det enkelte fordypningsemne går enten om våren eller høsten, og det er helt i orden å for eksempel ta de to fordypningsemnene i 5. semester heller enn et i 5. og et i 6. semester. EXPHIL03 – Examen philosophicum går både vår og høst og kan flyttes til et annet semester.

6. semester Valgfritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum Fordypningsemne
5. semester Valgfritt emne Valgfritt emne/MAT-IN3110 – Innføring i numerisk analyse (videreført) Fordypningsemne
4. semester Valgfritt emne / STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT-INF2360 – Anvendelser av lineær algebra (nedlagt) INF3380 – Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (videreført)
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse / Valgfritt emne INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering / MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Valg av fordypningsemner/valgfrie emner

Denne studieretningen har kommet til i et samarbeid mellom tre forskningsgrupper og hvilke av emnene i listen over du bør velge avhenger av hvilken av disse tre gruppene du er interessert i:

Har du spørsmål eller vil ha hjelp til å sette sammen en studieplan, ta kontakt med programkoordinatoren som kan hjelpe deg med å sette sammen en studieplan som dekker dine behov.

Se også generell informasjon om oppbygning av studieprogrammet.

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 15:00