Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hva lærer du?

Studieretninga biomatematikk gir en brei bakgrunn innen både matematikk og biologi og mulighet til å spesialisere seg videre innen begge fag. Det fokuseres på samspillet mellom matematikken og biologien. I tillegg oppnås grunnleggende kompetanse i støttefag som statistikk og informatikk.

Kunnskapsmål

  • Inngående kjennskap til matematikk og biologi, det siste særlig med en matematisk innfallsvinkel.
  • Inngående kjennskap til hvordan matematikk kan brukes til å modellere ulike biologiske prosesser.

Ferdighetsmål

  • Lage egne matematiske modeller for biologiske fenomener.
  • Videreutvikle og tilpasse eksisterende modeller og metoder.

Generell kompetanse

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. juni 2012 10:42