Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hvorfor velge denne retningen?

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

 

Matematisk biologi er et raskt voksende fagfelt som kombinerer empiriske, matematiske og beregningsorienterte teknikker for å få forståelse av fysiologiske og biologiske prosesser. Du har også muligheten til å forstå biologiske fenomener gjennom å fordype deg i biostatistikk eller bioinformatikk.

I løpet av de siste tiårene har matematikk gått fra å være nyttig til å bli helt nødvendig for biologien. Dette har sammenheng med utviklingen av genetikken, og med muligheten til å regne kvantitativt på store modeller ved hjelp av datamaskiner.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 13:56