Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Biomatematikk (studieretning)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

 

Matematisk biologi er et raskt voksende fagfelt som kombinerer empiriske, matematiske og beregningsorienterte teknikker for å få forståelse av fysiologiske og biologiske prosesser. Du har også muligheten til å forstå biologiske fenomener gjennom å fordype deg i biostatistikk eller bioinformatikk.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?