Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Jobb og videre studier

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

 

Studieretninga Biomatematikk gir deg en brei bakgrunn i matematikk og biologi, en fagkombinasjon som er stadig mer etterspurt.

Med denne utdannelsen vil du kunne jobbe med for eksempel bioteknologi og miljø.

Du kan, avhengig av valg av frie emner, også gå videre med en mastergrad i biologi, anvendt matematikk eller modellinger og dataanalyse som kan åpne veien for arbeid ved forskningsinstitusjoner.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 13:57