Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i Matematikk, informatikk og teknologi innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye, MAMI-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

I studieretningen Biomatematikk fordyper du deg i matematikk og biologi. Du kan også kombinere med fordypning i emner fra andre fagfelt, for eksempel statistikk og informatikk.

Tabellen nedenfor viser et studieløp som inkluderer alle obligatoriske emner og fordypningemner:

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Valgfritt emne BIOS1120 – Fysiologi
5. semester Valgfritt emne Valgfritt emne BIOS1140 – Evolusjon og genetikk
4. semester Valgfritt emne INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) BIO2100 – Generell økologi (videreført)
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse BIO2150A – Biostatistikk (nedlagt)
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt)
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

*Merk at BIO2150A – Biostatistikk (nedlagt) er en delmengde av BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt) og at man ved å ta sistnevnte dekker kravet om førstnevnte.

Avhengig av valg blant de valgfrie emnene, kan du kvalifisere deg til opptak for alle disse masterprogrammene:

Har du spørsmål eller vil ha hjelp til å sette sammen en studieplan, ta kontakt med programkoordinatoren som kan hjelpe deg med å sette sammen en studieplan som dekker dine behov.

Se også generell informasjon om oppbygning av studieprogrammet.

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 14:57