Programmet tar ikke opp nye studenter

Dataanalyse (studieretning)

På en rekke områder i samfunnet samles det inn ulike former for data. Felles for slike data er at de må behandles for å gi oss den informasjonen vi er ute etter. For å kunne gjøre det er det nødvendig med gode kunnskaper i verktøyfag som matematikk, statistikk og IT. Studiet i dataanalyse gir deg disse kunnskapene, kombinert med erfaring med bruk av disse verktøyene.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?