Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Hva lærer du?

Studieretningen i Finans, forsikring og risiko legger vekt på legger vekt på finansteori, skade- og livsforsikring, risiko og økonomiske beslutninger under usikkerhet. Man blir kvalifisert for masterprogrammet Modellering og dataanalyse, med mulighet for å få aktuarkompetanse.

Kunnskapsmål

  • Inngående kjennskap til matematisk finans og/eller forsikring, og metoder for å beregne usikkerhet og risiko i økonomiske og teknologiske sammenhenger.
  • Kunne diskutere hvordan finans- og forsikringsmarkeder sprer og avlaster risiko, og hvordan sannsynlighetsregning ligger til grunn for risikoberegninger også av teknologiske systemer.

Ferdighetsmål

  • Kjenne matematiske metoder og modeller som kan anvendes på kjente problemstillinger og anvende disse metodene effektivt.
  • Kunne videreutvikle og tilpasse metoder innen finans, forsikring og risiko.

Generell kompetanse

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. apr. 2013 07:40